Analyse
SCM Microsystems 17 jaar geleden - dinsdag 15 mei 2001

SCM MICROSYSTEMS - de perspectieven zijn vergelijkbaar met de povere resultaten van het 1ste trimester

· Smart-card lezers
· Frankfurt (Euro.NM)
· 11 EUR

Ondanks het feit dat de Duitse fabrikant in smart-card lezers onze verwachtingen overtrof met een omzet van 45 miljoen USD in het 1ste trimester, deelde zijn aandelenkoers de dag van de publicatie rake klappen uit door 30 % te kelderen. De reden ? Niet meer of niet minder dan het onverwachte nettoverlies van ruim 18,4 miljoen USD tegenover een winst van 2,7 miljoen USD een jaar voordien. Dit verlies is echter grotendeels te wijten aan uitzonderlijke elementen (afschrijving van de voorraden, schuldvorderingen en investeringen voor een bedrag van 18,2 miljoen USD) en, in mindere mate, aan de vertraging van de Amerikaanse economie. Zonder deze uitzonderlijke lasten zou SCM Microsystems een licht verlies vertoond hebben te wijten aan de vertraging van de uitgaven bij de Amerikaanse consumenten.
Bovendien zijn er alsmaar meer bedrijven in dit domein (Pinnacle Systems bijvoorbeeld) die de consumenten willen verleiden met aan de grondslag een onvermijdelijke afbrokkeling van de prijzen en een lagere brutomarge dan voorzien.
Volgens SCM zou de afname van de vraag die tijdens de eerste drie maanden van het jaar waargenomen werd zich in het tweede trimester verderzetten. Om dit te verhelpen besliste het bedrijf zijn activiteiten te herstructureren om de exploitatiekosten te beperken en zo in de loop van het 2de trimester het operationele evenwicht te bereiken. Het bedrijf zegt niet in staat te zijn ook maar enige raming te doen voor de rest van het jaar door de beperkte zichtbaarheid op het economische plan en door de onzekerheid die momenteel heerst bij zijn doelmarkten.

De povere resultaten van het 1ste trimester en de weinig lovende vooruitzichten voor de rest van het jaar dwingen ons ertoe onze winstresultaten drastisch naar beneden te herzien. Zo gaan we van een verlies per aandeel van 0,30 USD naar een verlies van 1,48 USD voor dit jaar. Voor 2002 mikken wij voortaan op een winst per aandeel van 0,28 USD ten opzichte van 0,61 USD voordien. Ten slotte wijzigen wij ons advies van kopen naar HOUDEN.

Deel dit artikel