Analyse
Parthus Technologies 17 jaar geleden - woensdag 2 mei 2001

PARTHUS TECHNOLOGIES: het succes op lange termijn is afhankelijk van dat van de onzekere 3de generatie mobilofonie.

· Halfgeleiders
· Londen
· 104,50 pence

De resultaten die het Ierse hightech bedrijf, gespecialiseerd in mobiele internetplatformen, publiceerde voor het 1ste trimester bevatten geen verrassingen en beantwoordden aan de verwachtingen van de financiële gemeenschap.
Het bedrijf blijft min of meer gespaard van de huidige vertraging in de halfgeleidersector doordat het werkt aan een nieuwe technologie voor mobiel Internet. En zelfs als de klanten hun productie verlagen, blijven hun uitgaven in R&D stabiel. Bovendien zetten de zwakke markomstandigheden zijn klanten ertoe aan nog meer uit te besteden doordat de oplossingen van Parthus het mogelijk maken toepassingen te ontwikkelen tegen een beperkte kost en deze sneller op de markt te lanceren.
Daarom merkte Parthus nauwelijks een vertraging van de verkoop. De omzet groeide 5 % in vergelijking met het vorige trimester en bedroeg 9,8 miljoen USD, voornamelijk dankzij de licentie-inkomsten die met 14 % stegen. De brutomarges zijn ook aanzienlijk verbeterd en stegen van 61 naar 64 %.
De keerzijde van de medaille is wel dat Parthus zelf de zeer hoge R&D-kosten moet dragen. Het bedrijf spendeerde nagenoeg 6 miljoen USD aan R&D tijdens het eerste trimester, hetzij bijna 60 % van de omzet ! Met als resultaat een operationeel verlies van 5 miljoen USD. En de verliezen zouden blijven aanhouden tot half 2002. Alles zal afhangen van het moment waarop de royalties op beduidende wijze beginnen bijdragen tot de omzet.
Het business model van Parthus lijkt dus zeer sterk op dat van ARM Holdings (
E-R 82). Met dat verschil dat Parthus nog maar aan het begin van zijn levenscyclus is vermits zijn doelmarkt… nog niet bestaat.

Parthus beschikt over voldoende liquiditeiten om de crisis te overleven die momenteel toeslaat in de technologiesector. Op langere termijn zal zijn succes afhangen van dat van de 3de generatie mobiele telefonie waarvan de commerciële lancering op grote schaal nauwelijks voorzien wordt voor 2004/2005. NIET KOPEN.

Deel dit artikel