Analyse
Dividendbetaling, splitsing en dematerialisering Heineken 17 jaar geleden - maandag 7 mei 2001

DIVIDENDBETALING, SPLITSING EN DEMATERIALISERING HEINEKEN

De Nederlandse bierbrouwer Heineken besliste om de om de nominale waarde van zijn aandelen niet langer uit te drukken in gulden maar in euro. Terwijl de nominale waarde van de aandelen vroeger 5 gulden bedroeg, wordt dat nu 2,5 euro. Tegelijk voert de brouwer ook een splitsing uit. Elke vier aandelen met een nominale waarde van 2,5 euro zullen worden gesplitst in vijf aandelen met een nominale waarde van 2 euro. Concreet betekent dit dat u voor elk aandeel Heineken in uw bezit nu 1,25 nieuwe aandelen zult krijgen. Als uw aandelen Heineken op een effectenrekening staan, moet u niets doen. Uw financiële tussenpersoon zal automatisch het nodige doen. Als u nog zogenaamde K-aandelen van Heineken aan toonder hebt, dan moet u die binnenbrengen, met de coupons nr. 65 en volgende aangehecht. Per oud K-aandeel, dat in feite vijf aandelen vertegenwoordigt, zult u 6,25 nieuwe aandelen krijgen, die echter niet meer materieel kunnen worden geleverd. Dat u meer aandelen hebt, maakt u echter niet rijker, want de koers van de aandelen is evenredig gedaald. Vanaf 10 mei betaalt Heineken ook het slotdividend over 2000 uit. Dat bedraagt 0,24 euro bruto per aandeel. Na afhouding van de Nederlandse dividendbelasting en de Belgische roerende voorheffing blijft daar netto 0,135 euro van over.


KOERS VAN HET AANDEEL HEINEKEN
(in EUR)

Als u aandelen Heineken materieel in bezit hebt, moet u ze binnenbrengen. Ze worden immers gedematerialiseerd. Tegelijk worden ze gesplitst. U zult meer aandelen hebben dan vroeger, maar die zijn ook iets minder waard.

Deel dit artikel