Analyse
Creyf's/BVD 17 jaar geleden - maandag 7 mei 2001

CREYF'S/BUREAU VAN DIJK - Creyf's doet bod op BVD-CS

Na een eerste mislukte poging eind maart heeft interimgroep Creyf's (25,50 EUR) toch een overnameakoord bereikt met de aandeelhouders van Bureau van Dijk Computer Services (BvD-CS; 23,57 EUR). Ten laatste in de eerste helft van juni komt er een openbaar bod tot omruiling tegen dezelfde voorwaarden. Elk aandeel BvD-CS zal recht geven op een obligatie Creyf's met een nominale waarde van 25,5 EUR, een jaarlijkse coupon van 6 % en tegen pari terugbetaalbaar over 5 jaar. Voor Creyf's is de operatie een goede zaak. Ze kadert in de strategie van de groep om naast de klassieke uitzendarbeid ook totaaloplossingen op het vlak van informatietechnologie (IT) en engineering aan te bieden, wat een pak rendabeler is. Rekening houdend met de opname van BvD-CS in de rekeningen (6 maanden) en met andere recente overnames, zouden de IT-activiteiten dit jaar tot 10 % van de omzet genereren (6,7 % in 2000). Dit jaar zal BvD-CS de winst (na intrestlasten en goodwillafschrijvingen) licht afromen, maar vanaf 2003 zal de impact positief zijn. BvD-CS is een kerngezond bedrijf, dat hoge winstmarges genereert en wiens sterk imago goede elementen zal aantrekken. Creyf's is van plan om de groei te versnellen, door nieuwe markten aan te boren en via kleine overnames. De kleine aandeelhouders komen er echter bekaaid af, te meer daar ze geen dividend krijgen (betaling is uitgesteld tot na de afronding van de operatie). Het verschil tussen de geboden prijs en de introductieprijs van twee jaar geleden (30 EUR) kan men betreuren, maar we mogen toch niet vergeten dat de situatie (rentevoeten) grondig veranderd is. De obligatie die u ontvangt lijkt ons alleen maar de moeite waard als u ze tot de eindvervaldag houdt. Gezien de enge markt zal ze wellicht fors onder haar waarde noteren. Als u de obligaties geen 5 jaar wenst bij te houden, dan verkoopt u best uw aandelen BvD-CS met een limiet net onder 25 EUR. Maar let extra goed op, want als uw order niet wordt uitgevoerd, moet u vóór de afsluiting ingaan op het bod. Zo niet riskeert u te blijven zitten met een moeilijk verhandelbaar aandeel, dat later van de beurs gehaald wordt. Het correct gewaardeerde Creyf's mag u nog altijd kopen.

BUREAU VAN DIJK (in EUR)

Het bod van Creyf’s is maar interessant als u de obligatie tot op de vervaldag houdt. Zoniet, verkoopt u beter.

Deel dit artikel