Analyse
Arinso 17 jaar geleden - maandag 21 mei 2001

ARINSO - Resultaten eerste kwartaal

Na het ontgoochelende tweede semester van 2000, lijkt Arinso (11,15 EUR), gespecialiseerd in Human Resources Management, weer op het goede spoor te zitten. In het eerste kwartaal lag de omzet 59 % (44 % zonder overnames) hoger dan in dezelfde periode van 2000. Belangrijker is dat de winstmarges toenamen, van 10,3 % in het laatste kwartaal 2000 tot 13,6 %. Daarmee lijkt het eind februari vooropgestelde doel (voor heel 2001 marges tussen 13 en 15 %) binnen bereik. De groep die duidelijk te snel en op te veel nieuwe markten uitgegroeid was, plukt blijkbaar de vruchten van de nieuwe organisatie en de herstructureringsmaatregelen die in 2000 genomen werden. Voor het lopende boekjaar houdt de groep het bij een omzetgroei van 29 % maar volgens ons is 35 % makkelijk haalbaar. We laten onze winstraming voor 2001 dan ook onveranderd op 0,47 EUR per aandeel. Voor volgend jaar rekenen we op 0,75 EUR. We hebben al meermaals de aandacht gevestigd op de troeven van Arinso : een solide financiële situatie, actief op een fors groeiende markt en sterke posities op nichemarkten (o.m. het financiewezen en de energiesector), maar een jaar lang zijn we afzijdig gebleven. Nu de deugdelijkheid van de nieuwe structuur in de cijfers zichtbaar wordt, zetten we het aandeel, dat bovendien goedkoop is, opnieuw op ons aankooplijstje.

ARINSO (in EUR)

De eerste resultaten van de inspanningen om de rendabiliteit op te krikken, stimuleren de koers. Kopen.

Deel dit artikel