Analyse
ABN Amro 17 jaar geleden - maandag 21 mei 2001

ABN AMRO - Resultaten eerste kwartaal - Kopen naar houden (haalt doelstellingen niet)

De Nederlandse bankgroep ABN Amro (22,14 EUR) slaagde er niet in om in de eerste drie maanden van 2001 meer winst te maken dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Oorzaken : de zwakke conjunctuur en een lastiger herstructurering dan verwacht (hogere kosten en synergieën die op zich laten wachten). ABN Amro zal zijn ambitieuze doelstellingen (elk jaar 17 % meer winst per aandeel tot in 2004, doorstoten naar de wereldtop 5) niet halen. Meer nog, om te kunnen inspelen op het toekomstige herstel van de conjunctuur, zal de groep haar politiek van heroriëntering op haar sleutelactiviteiten en op haar thuismarkten (Nederland, Brazilië, VS) scherper moeten stellen. We zien uit naar details i.v.m. de gekozen strategieën : versteviging in het domein van fusies/overnames, zakenbankactiviteiten in jonge landen met een groot groeipotentieel, expansie in Europa. Volgens ons zou het een goede zaak zijn mochten de geruchten over een huwelijk met het Britse Barclays binnen de twee jaar bewaarheid worden, want beide partners vullen elkaar goed aan, zowel qua activiteiten als geografisch. We verlagen onze winstramingen voor 2001 van 2,15 naar 2,08 EUR per aandeel en voor 2002 van 2,35 naar 2,28 EUR. Het tempo van de herstructurering wordt opgevoerd, maar details over de toekomstige strategie blijven uit. Het aandeel is goedkoop, maar kopen doen we niet meer. Houden mag.

ABN AMRO (in EUR)

De herstructurering is lastiger dan verwacht en de strategie dient dringend toegelicht. Niet kopen, houden.

Deel dit artikel