Analyse
Aandelen Suez gesplitst 17 jaar geleden - maandag 21 mei 2001

AANDELEN SUEZ GESPLITST

Op 15 mei werden de aandelen Suez Lyonnaise des Eaux in vijf gesplitst en veranderde de naam van het bedrijf in Suez. Als u deze aandelen in materiële vorm bezit, moet u ze binnenbrengen om ze te laten omruilen tegen nieuwe effecten. Die zullen echter pas later worden geleverd.

Wat moet u doen ?

· Als u aandelen Suez hebt die op een effectenrekening staan, moet u niets doen. Uw financiële tussenpersoon zal ervoor zorgen dat uw aantal Suez-aandelen en eventuele VV-strips automatisch met vijf wordt vermenigvuldigd.
· Als u aandelen Suez aan toonder hebt, dan moet u ze met de coupons nr. 5 tot 18 aangehecht binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. Elk aandeel geeft recht of vijf nieuwe aandelen met de coupons nr. 19 tot 36 aangehecht. Voor de VV-strips geldt precies dezelfde ruilverhouding.
· Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de nieuwe aandelen binnen de drie maanden worden geleverd. In afwachting daarvan moet u goed uw borderel bijhouden.
· Met de omruiling gaan normaal geen kosten gepaard en er wordt niet opnieuw leveringstaks aangerekend. Mocht uw eigen bank of beursvennootschap toch kosten aanrekenen, ga dan naar een kantoor van Fortis Bank want die instelling voert de operatie gratis uit.

Deel dit artikel