Analyse
Olitec 17 jaar geleden - dinsdag 3 april 2001

OLITEC: de strijd op wereldvlak is hard en niets kan voorspellen of het bedrijf zich zal kunnen opdringen.

· Modems
· Parijs (Euro.NM)
· 19,50 EUR

De Franse modemfabrikant publiceerde zopas zijn resultaten voor het jaar 2000 en we moeten vaststellen dat zijn doelstellingen niet bereikt werden.
Ondanks een nettogroei van het verkoopsvolume (+ 20 %) en een verworven aanwezigheid buiten Frankrijk, daalde de omzet 11 % tot 43 miljoen EUR terwijl Olitec rekende op een groei van 10 à 20 %.
Deze negatieve groei wordt verklaard door de achterstand van de nieuwe
ADSL-technologie (maakt veel snellere Internetverbindingen via de telefoonlijnen mogelijk). In afwachting van deze technologie keerden de klanten zich immers tot goedkope producten in het gamma. Spijtig genoeg kon de toename van de volumes het negatieve prijseffect niet voldoende compenseren.
Wat betreft de rendabiliteit, woog de verkoop van producten met een beperkte toegevoegde waarde en de rigide structuur van de exploitatiekosten zwaar door op de winstmarges, vandaar een winst per aandeel van 0,78 EUR, hetzij - 75 % ten opzichte van 99.
Volgens het management belooft dit jaar duidelijk beterschap te brengen door de verkoop van nieuwe producten met een sterke toegevoegde waarde en door de verderzetting van de internationale expansie.

Wat het management ook verwacht, de concurrentie op internationaal niveau is zeer zwaar. Bovendien heeft Olitec naar onze mening te weinig allianties om zich te kunnen opdringen. Toch behouden wij het aandeel door het beperkte gewicht in onze portefeuille. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN OLITEC IN EUR

Deel dit artikel