Analyse
Innogenetics 17 jaar geleden - dinsdag 3 april 2001

INNOGENETICS: het toekomstige succes blijkt afhankelijk te zijn van zijn vaccin tegen hepatitis C.

· Biotechnologie
· Easdaq
· 19,20 EUR

Op een recente vergadering van analisten, legde de Belgische diagnosticaspecialist de nadruk op de vooruitgang van zijn algemene strategie. Innogenetics ontwikkelt immers een portefeuille van therapeutische producten en van diagnostica ontstaan uit één enkel onderzoeksprogramma. Deze strategie streeft een dubbele logica na : eerst en vooral technisch met de realisatie van synergie-effecten tussen deze twee activiteiten maar ook financieel. Innogenetics wil de ontwikkeling van zijn therapeutische producten financieren door de verkoop van zijn diagnosticaproducten.
Om zich beter te concentreren op deze doelstellingen, is Innogenetics op zoek naar strategische partnerships. En de overeenkomst die op 15 maart gesloten werd met de farmaceutische Duitse reus Bayer voor de exclusieve distributie van twee topproducten van Innogenetics, LiPA HIV en LiPA HCV, bestemd voor de diagnose van de virussen AIDS en hepatitis C, gaat beslist die richting uit.
Vermeldenswaardig is bovendien de oprichting van Xcellentis, spin-off en voor 100 % in handen van Innogenetics. Deze dochteronderneming heeft tot doel de activiteiten met betrekking tot wondheling te hergroeperen in één enkele entiteit en de zichtbaarheid op dit segment te doen toenemen maar ook toekomstige allianties te bevorderen.
De zoektocht naar partners houdt niet op vermits het Belgische bedrijf een nieuwe partner zal moeten vinden om de ontwikkeling te financieren en, op termijn, de verdeling van zijn topproduct, het vaccin HCV E1 te verzekeren.
Ondanks het feit dat Innogenetics zijn business plan trouw opvolgt, vertoonde het boekjaar 2000 spijtig genoeg een exploitatieverlies van 0,93 EUR per aandeel, wat getuigt van het onvermogen om uitsluitend door middel van de theranostica winsten te boeken.

Zoals u ziet, lijkt het toekomstige succes van Innogenetics afhankelijk van zijn vaccin tegen hepatitis C. De klinische testresultaten van fase II zullen ten vroegste in het eerste trimester 2002 meegedeeld worden. In afwachting van positieve resultaten, HOUDEN.

Deel dit artikel