Analyse
Ibel 17 jaar geleden - maandag 2 april 2001

IBEL: bod op UCO Textiles + bod op Ibel

Toen het Franse BNP Paribas eind februari, na het onslag van het management zijn greep op zowel de raad van bestuur als op het dagelijks beheer van Ibel (82 EUR) verstevigde via Cobepa, werd een toenadering tussen beide holdings steeds waarschijnlijker. Uiteindelijk heeft Ibel beslist om zijn eigen aandelen die nog niet in handen zijn van Cobepa (die 75,86 % bezit) terug te kopen. Die operatie werd in gang gezet door de beslissing van Ibel om zijn 51,8 %-participatie in UCO Textiles, goed voor 14 % van zijn intrinsieke waarde te verkopen aan Philippe Vlerick, die al 26,25 % van het kapitaal van de textielproducent bezat en die zopas een bod uitbracht tegen 114 EUR per aandeel UCO. Deze operaties brengen eens te meer belangrijke belangenconflicten aan het licht. Enerzijds verkoopt Ibel zijn participatie in UCO voor een zacht prijsje aan Vlerick, die lid is van de raad van bestuur van Ibel. Geruggensteund door een hoofdaandeelhouder (BNP Paribas) die erop uit is om liquiditeiten (deze operatie levert bijv. een meerwaarde van 8,7 EUR per aandeel op) naar zichzelf te draineren, en door de zopas benoemde voorzitter, die tegelijk afgevaardigde-bestuurder is van UCO, is de positie van Vlerick ongetwijfeld sterk genoeg om zo’n weinig aantrekkelijk bod door te drukken. Als tegenprestatie zou Vlerick bereid zijn 2,4 % aandelen in Ibel tegen 85 EUR per aandeel te verkopen, wat de holding een argument verschaft om "uit bezorgdheid om de aandeelhouders op een gelijke manier te behandelen" een openbaar bod te doen tegen dezelfde prijs, te weten 10,5 % onder de intrinsieke waarde die wij op 95 EUR ramen. Na het wedervaren van Cobepa maakt dit verhaal eens te meer duidelijk hoe machteloos de minderheidsaandeelhouder (zowel die van UCO als die van Ibel) staat tegenover een oppermachtige hoofdaandeelhouder. De aandeelhouders van Ibel kunnen niet anders dan het eventuele bod aanvaarden. De kans is immers groot dat ze anders met aandelen blijven zitten die nog minder liquide en nog meer ondergewaardeerd zijn dan daarvoor.

IBEL (in EUR)

De minderheidsaandeelhouders staan machteloos tegen het weinig gulle bod van Ibel op zijn eigen aandelen.

Deel dit artikel