Analyse
Cimpor 17 jaar geleden - dinsdag 17 april 2001

CIMPOR: resultaten 2000; verkopen

Cementgroep Cimpor (27,50 EUR) boekte in 2000 een winst van 1,13 EUR per aandeel. Zonder uitzonderlijke elementen bedroeg de winst 1,09 EUR per aandeel, 19 % meer dan in 99, maar iets minder dan we hadden verwacht. Dat komt doordat de verkoop vertraagde en de groep ook iets meer intrestlasten moest betalen. Maar al bij al was 2000 een goed jaar. Door overnames in Egypte en Brazilië namen de verkopen met 34 % toe en de bedrijfsmarge, die op zich al redelijk hoog is, steeg nog lichtjes. Alleen de hogere intrestlasten voor het afbetalen van de hoge (maar niet overdreven) schulden, verhinderde een nog beter resultaat. Aangezien de bedrijfsmarge al aanzienlijk hoog is, zal het moeilijk zijn om op dat vlak nog verbetering te boeken, zodat vooral de schuldgraad - of Cimpor nu nog overnames doet of niet - bepalend zal zijn voor het resultaat. We hebben onze winstverwachting voor 2001 verlaagd tot 1,35 EUR per aandeel. Voor 2002 mikken we op 1,50 EUR. De groep heeft goede perspectieven, maar het aandeel is duur. U mag verkopen en een fraaie winst opstrijken.

CIMPOR (in EUR)

De vooruitzichten blijven goed, maar het aandeel is duur. U mag verkopen en een mooie winst binnenrijven.

Deel dit artikel