Analyse
BarcoNet 17 jaar geleden - dinsdag 17 april 2001

BARCONET: resultaten 2000

BarcoNet (5,29 EUR), de in november van technologiegroep Barco afgesplitste communicatiedivisie, behaalde in 2000 de vooropgestelde doelstellingen. De omzet steeg met 18,5 % terwijl de winst er zelfs 40,7 % (tot 0,32 EUR per aandeel) op vooruitging. Vooral de verkopen in Azië speelden een voortrekkersrol. Er wordt zoals voorzien geen dividend uitgekeerd. Voor 2001 zijn de vooruitzichten echter minder rooskleurig. De kans is groot dat er omwille van de economische vertraging heel wat orders uitgesteld worden. Daarnaast gaat BarcoNet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en in marketing, wat tijdelijk op het resultaat zal wegen. En last but not least, in weerwil van wat gebruikelijk is, wordt een groot deel van de goodwillafschrijvingen i.v.m. de overname van The Industree (zie BW 990) dit jaar ten laste genomen, wat de resultaten 2001 in het rood zal doen belanden (maar de resultaten vanaf 2002 ten goede zal komen…). O.i heeft BarcoNet nog mooie tijden voor de boeg. De investeringen van 2001 moeten immers al vanaf 2002 opnieuw voor een sterke groei van het resultaat kunnen zorgen. Voorlopig gaan we voor 2001 uit van een verlies van 0,2 EUR per aandeel (het exacte bedrag van de eenmalige goodwillafschrijving zal wellicht begin mei bekend zijn) en voor 2002 rekenen we op een winst van 0,25 EUR. Voor de volgende jaren moeten o.i. winstgroeicijfers van ±  20 % mogelijk zijn. We blijven dit correct gewaardeerde aandeel koopwaardig vinden.

BARCONET (in EUR)

Sinds zijn afsplitsing van Barco is de koers van Barconet ineen gestuikt. Volgens ons ten onrechte. Kopen.

Deel dit artikel