Analyse
ARM Holdings 17 jaar geleden - woensdag 18 april 2001

ARM HOLDINGS: bleef totnogtoe gespaard van de vertraging, uitstel is echter geen afstel.

· Halfgeleiders
· Londen
· 308 pence

ARM Holdings, Britse ontwerper van microprocessoren, publiceerde zopas zijn resultaten voor het eerste trimester 2001. De omzet groeide tijdens deze periode tot 32,5 miljoen GBP, dit is een stijging van 52 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg dan weer 16 %, tot 7,7 miljoen GBP. Deze resultaten stemden overeen met de verwachtingen van de financiële wereld en werden eveneens toegejuicht door de beleggers.
Toch lijkt het ons gepast om de omzet wat van naderbij te bekijken en ons de vraag te stellen waarom het bedrijf (nog ?) niet besmet werd met de terugval van de activiteiten in de sector van de halfgeleiders.
Eerst en vooral verwerft het bedrijf inkomsten uit de verkoop van licentiecontracten op zijn technologie (43 % van de omzet). Voor zover zijn klanten niet minder investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D ; de toekomst van deze bedrijven hangt immers af van het zoeken naar nieuwigheden), wordt deze activiteit niet aangetast door de cyclische daling van halfgeleiders.
De inkomsten uit royalties (26 % van de omzet) daarentegen zijn rechtstreeks verbonden met de verkoop van elektronische componenten en leveren hoge marges op. De royalties die het bedrijf in het lopende trimester factureert, slaan evenwel terug op de verkochte componenten in het vorige trimester. In die zin geven de resultaten nog geen blijk van de talloze winstwaarschuwingen die de fabrikanten van halfgeleiders en klanten van ARM in de loop van het eerste trimester gaven. De vertraging van de verkoop van GSM’s en zakcomputers – zoals grote bedrijven als Motorola, Siemens en Palm onlangs nog meldden – zal in het tweede trimester wellicht een daling van de royalties veroorzaken.

ARM Holdings bleef totnogtoe gespaard van de vertraging in de sector van halfgeleiders. Spijtig genoeg gaat het volgens ons slechts om uitstel. Wij zien immers moeilijk in hoe het bedrijf hieraan zou kunnen ontsnappen. Het aandeel blijft overigens zeer duur. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN ARM IN PENCE

Deel dit artikel