Analyse
Oxford Glycosciences 17 jaar geleden - dinsdag 20 maart 2001

OXFORD GLYCOSCIENCES - het Britse bedrijf heeft sterke troeven in een sector met groot potentieel maar het aandeel is riskant

· Biotechnologie
· Londen
· 975 pence

In het jaar 2000 registreerde de Britse n°1 in proteomica (studie van proteïnen en hun interacties) een toenemend verlies per aandeel van 39 %, tot 38,6 pence, voor een stabiele omzet (+ 3 %). Deze lichte teleurstelling wordt verklaard door de stijgende kosten van R&D en door het nog zeer marginale effect van twee samenwerkingsakkoorden met GlaxoSmithkline en Pfizer die eind 2000 gesloten werden.
In totaal werden in het jaar 2000 3 samenwerkingsakkoorden getekend (het derde met Bayer) en de directie voorziet dit jaar minimum twee nieuwe akkoorden. De groei van de omzet zou in 2001 dus relevant moeten zijn maar de winsten zullen voor 2003 nauwelijks op de afspraak zijn.
Wat betreft het programma voor de ontwikkeling van eigen producten, zijn alle ogen voortaan gericht op Vevesca, proteïne bestemd voor de behandeling van de ziekte van Gaucher. De eerste resultaten zijn positief en de proteïne wordt half dit jaar voorgelegd voor goedkeuring aan de Europese en Amerikaanse autoriteiten, met begin 2002 een mogelijke verkoop.
OGS bevindt zich bovendien in een financieel gezonde situatie. Het verhoogde onlangs zijn kapitaal en houdt niet achter dat de recente notering op de Nasdaq niet meer of niet minder is dan een stap in de richting van een of meer overnames op de Amerikaanse markt.
Een versteviging van het technologische platform zou immers interessant zijn om zijn leiderspositie te verstevigen aangezien de proteïnen meer en meer beschouwd worden als de echte sleutel tot de ontcijfering van veel ziekten.

OGS beschikt over stevige troeven om erkend te worden in een - nog opkomende - sector met groot potentieel. Zijn patentaanvragen nemen toe en zouden eind 2001 4000 proteïnen moeten bedragen tegenover de huidige 1500. De afwezigheid van winsten maakt het aandeel echter zeer riskant. KOPEN… voor op lange termijn.

EVOLUTIE VAN OGS IN PENCE

Deel dit artikel