Analyse
Pirelli 17 jaar geleden - maandag 19 februari 2001

PIRELLI : Eerste resultaten 2000

De eerste door het Italiaanse Pirelli (3,85 EUR) vrijgegeven resultaten voor 2000 liggen in de lijn van de verwachtingen. Bij een 15 % hogere omzet is de winst vóór financiële en uitzonderlijke resultaten en vóór belastingen met 31 % gestegen. Ondanks de tragere groei van de markt voor optische vezels kwam de grootste bijdrage van de kabels. Opmerkelijk is ook de enorme oorlogskas die Pirelli overhoudt aan de verkoop van activa. Volgens ons zal dat geld gebruikt worden voor overnames in de kabels, de afdeling die zich meer en meer als de motor van de winstgroei profileert. Wat de bandenafdeling betreft, lijken de prijzen te blijven aantrekken. De herstructurering wordt voortgezet, wat de rentabiliteit op peil moet kunnen houden. Volgens ons zou het een goede zaak zijn mocht Pirelli zich uit deze markt terugtrekken, al is er voorlopig nog geen sprake van. Voor 2000 en 2001 laten we onze winstramingen ongewijzigd op 0,13 en 0,153 EUR per aandeel. Na de sterke koersstijging in 2000 wachten de beleggers nu op meer precieze informatie omtrent de overnameplannen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

PIRELLI (in EUR)

De verbetering van de rentabiliteit in de kabels was een opsteker voor de koers. Koopwaardig.

Deel dit artikel