Analyse
Delhaize 17 jaar geleden - maandag 19 februari 2001

DELHAIZE : Jaarresultaten Delhaize America

Delhaize America, de 45 %-dochter van Delhaize (58,20 EUR) zag haar winst in 2000, bijna halveren ondanks de omzetstijging van 16,3 %. Geen reden tot paniek want deze winstval is volledig te wijten aan de (deels eenmalige) kosten van de overname van Hannaford. Belangrijker is dat de winstmarges (vóór intrestlasten en belastingen) in het vierde kwartaal opnieuw in stijgende lijn gingen (al liggen ze nog een stuk onder het niveau van 99) en dat de verkopen in de bestaande supermarkten toenamen. Dankzij synergie-effecten tussen de 3 uithangborden kon Delhaize America in het 4de kwartaal reeds 10 miljoen USD besparen, een bedrag dat in de toekomst nog flink hoger moet kunnen (tot 75 miljoen USD 3 jaar na de fusie). We zien in de winstdaling van Delhaize America geen reden om onze cijfers voor 2000 te herzien. In afwachting van de jaarresultaten op 15 maart blijven we mikken op 3,36 EUR winst per aandeel. Ook voor 2001 en de volgende jaren blijven de vooruitzichten gunstig. Goedkoop aandeel. U mag kopen. Momenteel kunt u via de aandelen Delhaize America (A of B), die nu tegen 20 à 21 USD noteren zo'n 3 à 3,5 % goedkoper in Delhaize stappen. In het voorjaar kan elk aandeel Delhaize America omgeruild worden tegen 0,4 aandeel Delhaize (opgelet voor de wissel- en transactiekosten !). We houden u zeker op de hoogte.

DELHAIZE / DELHAIZE AMERICA

Delhaize (vet, linkerschaal, in EUR) en Delhaize Am. (in USD) evolueren min of meer parallel. U mag beide kopen.

Deel dit artikel