Analyse
Bureau van Dijk 17 jaar geleden - maandag 26 februari 2001

BUREAU VAN DIJK - Resultaten 2000

In de tweede helft van vorig jaar steeg de omzet van Bureau van Dijk Computer Services (BvD-CS; 17,80 EUR) met 18,2 %. Dat was ruim voldoende om de terugval (-6,5 %) van het eerste semester te compenseren en om het jaar met een omzetgroei van 4,9 % af te sluiten. Slachtoffer van het grote gewicht van de niet samendrukbare kosten (wedden), eigen aan consultancybedrijven, daalde de winst per aandeel (exclusief uitzonderlijke resultaten) evenwel met 31 % tot 0,83 EUR. De bedrijfsmarge die in 99 (een uitzonderlijke) 20 % bereikte, viel in 2000 terug tot 13 %. Positief is dat het tweede semester een stuk beter was dan het eerste (bedrijfsmarge van 11 %) en dat die trend zich dit boekjaar doorzet. In België (65 % van de omzet) blijft de bezettingsgraad van de consulenten inderdaad hoog en in Frankrijk (35 %) verbetert de situatie verder. Voor dit jaar rekenen we dan ook opnieuw op marges van meer dan 15 %. De omzetgroei schatten we voorzichtig op 20 %. Die zou voornamelijk te danken zijn aan de verdubbeling van de activiteiten "front-office" (mySAP.com, het internet, CRM) die in 2001 voor ongeveer een derde van de omzet zouden instaan (15 % in 2000).
Voor 2001 rekenen we op een winst per aandeel van 1,25 EUR. BvD-CS beschikt over een aantal sterke troeven : weinig schulden, een hoge rentabiliteit, goed positie om in België een voorkeurrecht op de verkoop van gepreparametreerde SAP-oplossingen voor KMO's te krijgen (klant wordt automatisch naar BvD-CS verwezen, maar is niet verplicht met deze laatste in zee te gaan)… Vraag blijft of de groep die erg afhankelijk is van SAP – 72 % van de omzet is afkomstig van de implementatie van ERP-software van de Duitse groep – niet zal moeten "boeten " voor haar ontrouw (samenwerking met Siebel op het vlak van CRM). Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

BUREAU VAN DIJK (in EUR)

Het marktherstel en de ontwikkeling van "front office-activiteiten" zijn veelbelovend. Kopen.

Deel dit artikel