Analyse
Lernout & Hauspie 17 jaar geleden - dinsdag 9 januari 2001

LERNOUT & HAUSPIE - de specialist in spraaktechnologie heeft zes maanden om te genezen

· Spraaktechnologie
· Easdaq

De Ieperse rechtbank van koophandel keurde zopas het gerechtelijk akkoord goed voor L&H, « hese » specialist in spraaktechnologie. Na een eerste verworpen aanvraag begin december bij gebrek aan concrete financiële cijfers en wegens de zwakke inhoud van de voorgestelde herstructureringsmaatregelen, zal dit akkoord L&H de mogelijkheid bieden uit zijn situatie van virtueel faillissement te stappen. De onderneming heeft nu 6 maanden om te bewijzen dat de voorgestelde maatregelen het voortbestaan van L&H kunnen waarborgen. Ongetwijfeld in een « light » versie omdat het bedrijf al herstructuringsmaatregelen aankondigde : 20 % personeelsafdankingen en de waarschijnlijke verkoop van een of meer afdelingen. De beursnotering blijft opgeschort op de Easdaq. Op de Nasdaq, Amerikaanse markt voor technologische waarden, gingen de marktautoriteiten zelfs een stap verder: na de eerste weigering op de aanvraag tot gerechtelijk akkoord werd het aandeel van de beurs geschrapt. Het aandeel wordt momenteel verhandeld op een niet-gereglementeerde markt (pink sheets) aan ongeveer 1,5 USD, een groot verschil met de recordhoogte van 72,5 USD. Wij weten bovendien uit ervaring dat een terugkeer op de gereglementeerde markt zelden voorkomt...

Het akkoord biedt Lernout, dat ziek en « gehauspitaliseerd » blijft, een uitstel van 6 maanden. Niemand weet overigens of dit bedrijf binnen 6 maanden nog zal bestaan. NIET KOPEN.

Deel dit artikel