Analyse
Intershop 17 jaar geleden - dinsdag 9 januari 2001

INTERSHOP COMM. - de Duitse nr 1 in software voor e-commerce beleeft slechte tijden

· Platformen voor e-commerce
· Frankfurt (Euro.NM)
· 8,41 EUR

De koers van de Duitse specialist in software voor e-commerce verloor onlangs in één dag niet minder dan 70 % van zijn waarde ! Reden van deze val ? Diverse negatieve adviezen van investeringsbanken na de winstwaarschuwing van de Duitse groep. Het bedrijf moest immers zijn ramingen voor het 4de trimester (dat normaal garant staat voor uitstekende resultaten) van 2000 onverwacht drastisch naar beneden herzien. Intershop voorziet momenteel een omzet van 28 à 30 miljoen EUR, of 40 % minder dan de eerdere ramingen. Nog volgens het bedrijf zou het bedrag van het verlies gelijk zijn aan de omzet, wat vijfmaal meer is dan in de laatste ramingen. Intershop schrijft deze negatieve evolutie toe aan de algemene vertraging van uitgaven door bedrijven voor de oprichting van virtuele shops, meer specifiek in de VS waar de verkoop zeer teleurstellend was met een terugval van meer dan 60 % vergeleken met het 3de trimester. Vermits Intershop de eerste is om zijn resultaten bekend te maken, is het moeilijk te zeggen of deze winstwaarschuwing de eerste is van een lange reeks andere in de sector. Als dat zo zou zijn, kunnen we echt spreken van een algemene vertraging. Niettemin zou Intershop op langere termijn en rekening houdende met zijn troeven (internationale aanwezigheid, solide partners, technologische voorsprong), een interessante aankoop kunnen zijn, des te meer bij een heropleving van investeringen in e-commerce. Als de resultaten van de concurrentie echter voldoen aan de verwachtingen en geen vertraging weergeven, gaat het om een probleem dat eigen is aan dit bedrijf. Twee vragen rijzen dan : kan het bedrijf zijn verkoopsstrategie in de VS moeilijk toepassen of is de oplossing die Intershop voorstelt aan vernieuwing toe ?
Zelfs indien we ons daar nog niet over kunnen uitspreken, is het duidelijk dat Intershop bij bevestiging van deze hypothese met zware concurrentieproblemen te kampen zou hebben en zijn koers eronder zou kunnen lijden.

Na de val van de koers, verloor Intershop zijn «premie » ten opzichte van zijn concurrenten (Broadvision, Vignette, Art Technology) en lijkt het momenteel ondergewaardeerd. Toch zijn er teveel onzekerheden. NIET KOPEN.

Deel dit artikel