Analyse
Delhaize 17 jaar geleden - maandag 8 januari 2001

DELHAIZE - Omzetcijfers 4e kwartaal 2000

Delhaize (49,2 EUR) verhoogde in 2000 haar omzet met 27,2 % (13,9 % bij ongewijzigde wisselkoersen). Alle 11 landen waar de detailhandelsgroep vertegenwoordigd is, droegen daartoe hun steentje bij. Een groot deel van deze stijging is evenwel te danken aan overnames (waarvan Hannaford in de VS de belangrijkste is) en aan de opening van nieuwe winkels (248 in 2000 tot een totaal van 2 360). Vermeldenswaardig is zeker ook de puike prestatie van de Belgische winkels (± 16 % van de omzet), waar de omzet met 6,6 % toenam en Delhaize opnieuw marktaandeel kon winnen. Zoals verwacht moest de groep in november haar bod op Delhaize America verhogen (van 0,35 naar 0,4 aandeel Delhaize per aandeel Delhaize America). Niettemin zou de overname, die in de lente afgerond zal worden, reeds dit jaar tot de winst per aandeel Delhaize moeten bijdragen en ter waarde van 20 miljoen USD synergieën moeten opleveren.
Om opnieuw wat op adem te komen plant Delhaize voor 2001 een rustpauze in haar dynamische expansiepolitiek. Zo zal ze de komende 12 à 18 maanden geen grote overnames doen en ligt de prioriteit op een vermindering van de schulden die sterk opgelopen waren door de overname van Hannaford. Bovendien is Delhaize van plan een deel van haar aandelen in te kopen, wat de winst per aandeel ten goede moet komen. In de VS rekent Delhaize (in 2000 goed voor zo'n 75 % van de groepsomzet) in 2001 op een omzetstijging van 17-18 % (1 à 2 % in de bestaande winkels) en worden er 4 Grand Union supermarkten overgenomen. Voor de gehele groep mikt Delhaize op een uitbreiding van haar verkoopnetwerk met 153 winkels. Wij laten onze winstramingen ongewijzigd op 3,36 EUR per aandeel voor 2000 en 3,98 EUR voor 2001. De groep volgt een vooruitziende strategie, de perspectieven zijn uitstekend en de onzekerheid omtrent de kostprijs van de volledige overname van Delhaize America is opgeklaard. Bovendien is het aandeel goedkoop. Kopen.

DELHAIZE (in EUR)

Ondanks zijn defensieve karakter en zijn internationale expansie, daalde Delhaize sterk in 1999 en 2000. Kopen.

Deel dit artikel