Analyse
Marconi 17 jaar geleden - maandag 4 december 2000

MARCONI: eerste semester 2000/01

In het eerste semester van het boekjaar dat op 30/3/2001 eindigt, heeft het Britse Marconi (ex-GEC; 735 pence), gespecialiseerd in telecominfrastructuur, 19 % meer omzet gerealiseerd (overnames niet inbegrepen). Maar de bedrijfsmarge stond onder druk door de stijging met 56 % van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Deze afdeling spitst zich toe op de ontwikkeling van telecomuitrustingen met een groot vermogen (optisch netwerk, UMTS-infrastructuur) die op langere termijn tot de meest beloftevolle segmenten van de sector behoren. Dankzij de competitiviteit van haar producten en haar technologie beschikt de groep over een goed gevuld orderboekje (bijna 6 miljard pond). Toch had het aandeel het de laatste maanden hard te verduren op de beurs wegens de verslechtering van de financiële situatie van de telecomoperatoren. Die kan de rentabiliteit van de toeleveranciers van telecomuitrustingen immers in gevaar brengen (risico dat investeringen in infrastructuur teruggeschroefd worden, meer kans op wanbetalingen, op faillissementen). Ook al zijn die risico's reëel, in het licht van de goede resultaten waarmee groepen zoals Marconi, Cisco, Nortel of Alcatel de laatste tijd op de proppen kwamen, lijkt de vertraging ons nog niet onmiddellijk voor morgen. Bovendien heeft het management van Marconi er uitdrukkelijk op gewezen dat de groep hoofdzakelijk grote gevestigde operatoren onder haar klanten telt, en niet zozeer nieuwkomers met een fragiele financiële situatie. Ondanks de vrees voor een eventuele vertraging in de telecomsector, blijven we vertrouwen hebben in het groeipotentieel van Marconi. Voor het lopende boekjaar schatten we de winst per aandeel op 0,77 pence en voor 2001/02 tippen we op 5 pence. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

MARCONI (in pence)

De koers lijdt onder de wankele gezondheid van de telefoonoperatoren, maar o.i. sector met potentieel. Kopen.

Deel dit artikel