Analyse
Solvay 17 jaar geleden - maandag 6 november 2000

SOLVAY: winstwaarschuwing

De chemische en farmaceutische groep Solvay (63,50 EUR) kondigde aan dat haar resultaten in het 2de halfjaar zullen lijden onder de stijgende energiekosten. Natuurlijk maakten wij ons zorgen over de gevolgen van de stijgende olieprijzen op de resultaten van de groep. Toch verbaast dit bericht ons een beetje omdat verschillende verantwoordelijken van Solvay de draagwijdte van deze stijging nauwelijks twee weken geleden als onbeduidend voorstelden. Bovendien blijft de groep zeer vaag door enkel te zeggen dat de jaarresultaten, zoals het er nu voorstaat, die van 1999 zullen benaderen. De plastic-afdeling lijdt het meest onder de stijging van de olieprijzen. Voor het 2de semester voorzien wij een belangrijke daling van de marges. Intussen is er naar onze mening onrustwekkender nieuws. De uitbouw van afdeling farmacie moet de gevoeligheid van Solvay voor de conjunctuur verminderen, maar helaas loopt de start van de verkoop van de twee geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk minder goed dan verwacht in de VS. De groep rekende echter sterk op deze verkoop. Dit zal de verwachte groei afremmen van de marges, die nu al lijden onder de hoge kosten van onderzoek, marketing… Wij hebben onze winstverwachtingen van 5,96 voor 2000 verlaagd tot 5,15 EUR per aandeel, en van 6,47 tot 5,45 EUR per aandeel voor 2001. Ondanks het feit dat het aandeel goedkoop is, zijn de toekomstverwachtingen moeilijk in te schatten. Wij wachten op de resultaten van het 2de semester om u aan te raden eventueel te kopen. Houden.

SOLVAY (in EUR)

De transparantie van Solvay is aanzienlijk gedaald. In afwachting van meer duidelijkheid, niet kopen. Houden.

Deel dit artikel