Analyse
Nog wat geld voor coupons nr. 6 van ING 17 jaar geleden - maandag 13 november 2000

NOG WAT GELD VOOR COUPONS NR. 6 VAN ING

Als u nog coupons nr. 6 hebt van de aandelen ING die u om één of andere reden niet gebruikte om een dividend te innen in de vorm van nieuwe aandelen dan brengen ze u nog iets op. Sinds 31 oktober kunt u die coupons nr. 6 laten uitbetalen tegen 0,78415 euro per stuk. Dat bedrag is niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Vraag eerst bij uw gebruikelijke tussenpersoon of hij voor de uitbetaling van de coupon kosten aanrekent. Als dat het geval is, laat u de coupon best uitbetalen bij een kantoor van BBL.

 

Deel dit artikel