Analyse
Electrabel / Distrigas 17 jaar geleden - maandag 20 november 2000

ELECTRABEL / DISTRIGAS: geen fusie Tractebel-Electrabel-Distrigas

De zo lang verwachte fusie tussen Tractebel, Electrabel en Distrigas gaat niet door. En nu ?
· Waarschijnlijk zal Electrabel (249,30 EUR) vrij snel tegen nog vast te stellen voorwaarden alle Europese elektriciteitsactiviteiten van Tractebel overnemen. Het gaat om een reeks productie-eenheden in Polen, Hongarije, Italië en Portugal, om de Scandinavische tradingdochter van Scandic Energy en om nog twee commerciële dochters. Daarmee verhoogt de productiecapaciteit van de groep met ruim 20 %. We laten onze winstraming voor het lopende boekjaar ongewijzigd op 14,73 EUR per aandeel. Al weten we nog niet hoeveel moeder Suez Lyonnaise des Eaux voor de activa van Tractebel zal vragen, voor de lange termijn lijkt deze operatie ons in ieder geval een goede zaak. Ze brengt Electrabel weer een stapje dichter bij de vooropgezette verdubbeling van de omzet tussen 2000 en 2004 en verstevigt de positie van de groep op de Europese energiemarkt. Op korte termijn kan het wegvallen van het speculatief aspect i.v.m. een mogelijke fusie de koers nog wel wat onder druk zetten. Profiteer ervan om dit goedkope aandeel te kopen.
· Distrigas (1 281 EUR) voor wie een fusie met Electrabel/Tractebel een goede zaak zou geweest zijn gezien de sterke complementariteit tussen gas en elektriciteit, viel als een steen. Niet verwonderlijk, aangezien de koers speculatief de hoogte was ingestuwd door toedoen van beleggers die ervan overtuigd waren dat de fusie er zou komen. Tegen de huidige koers houdt u dit correct gewaardeerde aandeel best bij.

ELECTRABEL (in EUR)

Het wegvallen van het speculatief aspect kan de koers tijdelijk onder druk zetten. Profiteer ervan om te kopen.

DISTRIGAS (in EUR)

De zo lang verbeide fusie komt er niet. Dat deed de koers de das om. Op het huidige niveau in portefeuille houden.

Deel dit artikel