Analyse
BNP 17 jaar geleden - maandag 20 november 2000

BNP: winstdaling in 3e kwartaal t.o.v. 2de

De Franse bankgroep BNP Paribas (92,85 EUR) zag haar courante winst vóór belastingen in het derde kwartaal met 34,2 % dalen t.o.v. het tweede trimester. Dat was voor een groot deel toe te schrijven aan de stijging van de rente die zwaar woog op de rentabiliteit. Alleen de retail banking, een van de belangrijkste groeipolen van de groep, boekte betere resultaten dankzij een toename van de deposito's en de uit de fusie voortvloeiende kostenbesparingen. Voor de eerste negen maanden van het jaren liggen die volgens ons tussen 0,3 en 0,4 EUR per aandeel. De vooropgezette besparingen– 0,5 EUR per aandeel voor gans 2000 en 1,6 EUR per aandeel voor 2001 – liggen dus ruimschoots binnen bereik. We laten onze winstverwachtingen voor 2000 en 2001 ongewijzigd op 8,7 en 9,7 EUR per aandeel. De komende twee jaar gaat de groep voort met de herverdeling van de beschikbare middelen over de diverse activiteiten. De goedpresterende afdelingen retail banking en vermogensbeheer winnen erbij, maar de polen financierings- en investeringsbank (uitgifte van obligaties, afgeleide producten…) zullen afgebouwd worden wegens te hoog risico naar BNP-normen. De door de fusie gegenereerde synergieën en de gevolgde strategie verstevigen de positie van BNP Paribas met het oog op een eventuele belangrijke alliantie op internationaal niveau. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

BNP/DJ EUROSTOXX BANKS

BNP (vet, basis 100) presteert beter dan de Europese banksector en de vooruitzichten zijn goed. Koopwaardig.

Deel dit artikel