Analyse
Spector 17 jaar geleden - maandag 30 oktober 2000

SPECTOR - Resultaten eerste 8 maanden zeer slecht

Na het zwaar ontgoochelende eerste semester maakte Spector (21,99 EUR), dat het in de toekomst zonder boegbeeld J. Mussche zal moeten stellen die zich om gezondheidsredenen terugtrekt, de rekening op van de eerste 8 maanden. Hoewel het aantal ontwikkelde filmrolletjes op hetzelfde peil bleef en de omzet van de hele groep met 11 % toenam, daalde de winst vóór belastingen en vóór uitzonderlijke resultaten maar liefst met 79 % (-63 % in de eerste zes maanden). Als reden werd de stijging van een aantal kosten (personeel, transport en energie, ontwikkeling digitale fotografie‚Ķ) aangehaald, wat ons een plausibeler uitleg lijkt dan de latere start van het traditionele fotoseizoen die eerder als schuldige werd aangewezen. Om de rentabiliteit weer op peil te brengen, de positie van de groep te verstevigen en de verdere ontwikkeling van de digitale fotografie te ondersteunen, wordt overgegaan tot (de zoveelste) herstructurering : organisatie rond 4 afgebakende divisies (kleinhandel, postorder, onafhankelijke fotohandelaars en labo's), standaardisatie van de producten , beter gebruik van de synergieën (aankoop, productie, administratie). Spector lijkt er niet bovenop te geraken, ondanks nieuwe strategieën en reorganisaties. We zijn ons vertrouwen volledig kwijt en verlagen nogmaals onze winstramingen voor 2000 en 2001 (0,55 en 1,18 EUR per aandeel i.p.v. 0,80  en 1,38 EUR). Verkopen !

SPECTOR / BEL 20 (basis 100)

Door de opeenvolgende vruchteloze herstructureringen blijft Spector (vet) achter bij de beurs. Verkopen.

Deel dit artikel