Analyse
Miko 17 jaar geleden - maandag 9 oktober 2000

MIKO - Halfjaarcijfers

Zoals we eind augustus al meedeelden, steeg de omzet van Miko (24,91 EUR) in het eerste semester met 17,6 % , + 18 % voor de koffieservice (goed voor 68 % van de omzet) en + 15 % voor de verwerking van plastics, de tweede activiteit van de groep. Als we geen rekening houden met de overnames in de koffieservice, nam de groepsomzet met 11 % toe. De winst vóór uitzonderlijke resultaten bleef op hetzelfde niveau. Oorzaak : een toename van de te betalen belasting en een lichte inkrimping van de marges (kosten voor de implementatie van SAP, vertraging in het verrekenen in de verkoopprijzen van de hogere plasticprijzen, en de relatief sterkere groei van de koffieservice, waar de winstmarges lager zijn dan in de verwerking van plastics). We verwachten evenwel beterschap aangezien de groep begin dit jaar besloten heeft om haar versnelde afschrijvingspolitiek niet langer toe te passen op nieuwe investeringen. Het gaat uiteraard om een puur boekhoudkundig effect, maar in het eerste semester resulteerde het toch al in 0,03 EUR extra winst per aandeel. Aangezien er in het tweede semester traditioneel meer investeringen gedaan worden, zal de positieve impact op het einde van het jaar groter zijn. We trekken onze winstramingen voor 2000 dan ook op (van 2,02 EUR naar 2,11 EUR per aandeel), te meer daar Miko volgens ons opnieuw minder belastingen zal moeten betalen. Tegen de huidige koers is het aandeel goedkoop. De groep is actief in een groeisector en zal dankzij haar solide financiële structuur haar gestage groei voort kunnen zetten in haar twee activiteiten. Zo nam ze onlangs het Nederlandse Lava Drinks over en zal er tegen het einde van het jaar een derde extrusielijn in de plasticverwerking operationeel zijn. Defensieve belegging. Koopwaardig.

MIKO (in EUR)

Na de zware val ingevolge de ietwat ontgoochelende resultaten van vorig jaar, is het aandeel goedkoop. Kopen.

Deel dit artikel