Analyse
Interimdividend bij Solvac 17 jaar geleden - maandag 2 oktober 2000

INTERIMDIVIDEND BIJ SOLVAC

Als u aandelen Solvac hebt, dan hebt u sinds 2 oktober recht op een interimdividend van 1,55 euro per aandeel. Hebt u ook VV-strips van Solvac, dan krijgt u 1,7567 euro per aandeel.

Aandelen op naam

De aandelen van het bedrijf Solvac onderscheiden zich van alle andere Belgische aandelen door het feit dat het aandelen op naam zijn. Dat betekent dat de naam van alle aandeelhouders bekend is. Die is ingeschreven in een register bij Solvac. Daarop staat ook hoeveel aandelen ze bezitten. Als u aandelen Solvac koopt, moet u dan ook een speciaal formulier invullen dat bestemd is voor Solvac. Dat formulier heet volmacht koper. Het vermeldt uw naam, adres, nationaliteit en het aantal aandelen dat u koopt. U moet er ook op aanduiden op welke manier u de dividenden wilt ontvangen. U moet dus ofwel een rekeningnummer opgeven waarop Solvac het dividendbedrag kan storten of vragen dat men u het dividendbedrag opstuurt onder de vorm van een postwissel.

Tussentijds dividend

Solvac is één van de weinige Belgische bedrijven die de gewoonte hebben om een interimdividend uit te betalen. Dat is dus in feite een voorschot op het totale dividend van het boekjaar 2000. De betaaldatum is 2 oktober, maar u zult uw geld slechts ontvangen op 3 november. Dat moet Solvac de tijd geven om een inventaris te maken van zijn aandeelhouders.

KOERS VAN HET AANDEEL SOLVAC
(in EUR)

Solvac is een buitenbeentje op de beurs van Brussel omdat de holding enkel belegt in aandelen Solvay en enkel aandelen op naam heeft. Solvac blijft een interessante manier om via een iets goedkopere omweg in de chemiegroep Solvay te beleggen.

Deel dit artikel