Analyse
Adva Optical Networking 17 jaar geleden - dinsdag 17 oktober 2000

ADVA OPTICAL NETW.: opmars van netwerken in optische vezel is pluspunt voor ADVA, maar de concurrentie is groot

· Telecomcomponenten
· Frankfurt (Euro.NM)
· 83 EUR

Adva Optical Networking (AON) is een Duits bedrijf opgericht in 1994 en gespecialiseerd in de productie van componenten voor de verbetering van de transmissiecapaciteit van optische vezels. De oorspronkelijk dure optische vezels, die veel efficiënter waren dan de traditionele koperen kabels, bleven voorbehouden voor telecomnetwerken voor lange afstanden waar de nood aan een hoog transmissiedebiet vanzelfsprekend was. Sindsdien hebben de deregulering van de telecommunicatie en de explosie van het internet de operatoren ertoe aangezet hun transmissiecapaciteit te verhogen. Ze hebben geleidelijk de klassieke kabels vervangen door optische vezels om regionale en stedelijke netwerken op te zetten. Zoals u zich wel kunt indenken, is de installatie van nieuwe kabels erg duur. Om de transmissiecapaciteit te verhogen kun je dus beter de prestaties van de al geïnstalleerde vezels verbeteren. En precies daar verschijnt AON op het toneel. Dit bedrijf is namelijk gespecialiseerd in de productie van multiplexoren/demultiplexoren, d.w.z. componenten waarmee je een optische vezel kunt onderverdelen in verschillende kanalen waardoor een golflengte kan passeren die specifiek is voor het lichtsignaal dat de gegevens transporteert. En meer kanalen betekent automatisch een hoger debiet.
AON heeft overigens OEM-akkoorden (Orignial Equipment Manufacturers) afgesloten met Alcatel, Cisco en Siemens, drie reuzen op de markt van transmissiesystemen in optische vezels.
Maar het is jammer genoeg niet allemaal rozengeur en maneschijn… De concurrentie wordt steeds scherper in deze sector met veelbelovende vooruitzichten. Zo hebben intussen verschillende start-ups hun intrede gedaan met nicheproducten die de actuele standaards wel eens zouden kunnen verdringen. Daarom besliste AON in de tegenaanval te gaan en nam het drie bedrijven over die actief zijn in de sector. AON verstevigt overigens ook zijn positie in de sector en verwerft nieuwe capaciteiten die niet snel intern te ontwikkelen zijn.

De ontwikkeling van het internet en de samenhang met multimedia en telecommunicatie garanderen een stralende toekomst voor transmissie-systemen en –componenten voor optische vezels. AON is goed geplaatst om de kansen te grijpen, maar de recente acquisities zullen wegen op de boeken die wellicht afgesloten worden met een verlies van 0,03 EUR. De eerste winst wordt volgend jaar verwacht (0,17 EUR in 2001 en 0,39 EUR in 2002). Tegen een koers die 500 keer de verwachte winst voor 2001 bedraagt, is het aandeel zeker duur. NIET KOPEN.

KOERSEVOLUTIE AON IN EUR

Deel dit artikel