Analyse
ABN Amro 17 jaar geleden - maandag 30 oktober 2000

ABN-AMRO - Overname Alleghany Asset Management

De Nederlandse bankgroep ABN-Amro (25,90 EUR) heeft zopas de overname aangekondigd van de Amerikaanse vermogensbeheerder Alleghany Asset Management en betaalt daarvoor cash 966 miljoen euro, wat ons in het licht van andere soortgelijke operaties redelijk lijkt. De lasten i.v.m. de overname (goodwillafschrijvingen) zullen de winst per aandeel in 2001 wel lichtjes afromen (2,15 EUR i.p.v. 2,2 EUR), maar met het oog op de lange termijn lijkt het ons een interessante zet. Met deze aanwinst die 39 % van haar tak "Privé- bank/vermogensbeheer" vertegenwoordigt, verstevigt de groep immers haar positie op de Amerikaanse markt van vermogensbeheer, de grootste ter wereld. Dit jaar voerde ABN-Amro een reorganisatie rond drie activiteitspolen (retailbank, privé-bank/vermogensbeheer, zakenbank) door. Volgens de directie zal die herstructurering zo'n 1,36 EUR besparingen per aandeel opleveren, gespreid over 4 jaar. Daarna rekent ze op 0,4 EUR per jaar. De nieuwe, flexibeler structuur moet overnames of fusies per activiteitsdomein makkelijker maken. ABN-Amro ambieert een plaats in de wereld top 5, wil haar rentabiliteit gevoelig verbeteren, de winst per aandeel met 17 % per jaar doen groeien en de koers in 4 jaar doen verdubbelen. ABN-Amro mikt hoog, maar o.i. heeft de groep voldoende troeven achter de hand om haar ambities waar te maken Het aandeel is goedkoop Koopwaardig.

ABN AMRO/EUROPESE BANKEN

Het geherstructureerde ABN Amro (vet, basis 100) moet het beter blijven doen dan de Europese banksector. Kopen.

Deel dit artikel