Analyse
Remi claeys 17 jaar geleden - maandag 11 september 2000

REMI CLAEYS ALUMINIUM - Halfjaarresultaten

Remi Claeys Aluminium (RCA; 33,05 EUR), producent van halfafgewerkte producten in aluminium, zag zijn omzet in de eerste helft van het jaar met bijna 30 % stijgen, maar de winst viel met 6,16 % terug. De gelaste buizen deden het weliswaar goed, maar de twee andere afdelingen presteerden zwak : de tak extrusieprofielen voelde niet alleen de gevolgen van de (geplande) stopzetting van een drukpers (om redenen van modernisering), maar kon de stijging van de grondstofprijs (aluminium) niet volledig doorrekenen in de verkoopprijzen omwille van de sterke concurrentiedruk, terwijl de tak architectuursystemen moeite heeft met het onder controle houden van de kosten. Voor de komende maanden zal het terugdringen van de kosten (personeel, logistiek‚Ķ) overigens de grootste opgave voor de groep blijven. De in april vooropgezette winstgroei van 20 à 25 % blijkt nu te hoog gegrepen. Wij rekenen eerder op een winststijging met 15% en stellen onze ramingen bijgevolg bij : van 3,43 EUR per aandeel naar 3,25 EUR. Na 2 jaar van zware investeringen is de modernisering van het productie-apparaat voltooid. Drukpers 2 (20 % van de extrusiecapaciteit) is weer in werking. Dat zal de winstmarges ten goede komen, te meer daar de hogere aluminiumprijzen nu volledig in de verkoopprijzen zijn verrekend. Bovendien draaien de diverse afzetmarkten van RCA (met uitzondering van de bouw in Duitsland) behoorlijk dankzij de eerder gunstige conjunctuur. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

REMI CLAEYS ALUM. (in EUR)

De investeringen van de jongste jaren moeten de winstgroei ondersteunen. Koopwaardig.

Deel dit artikel