Analyse
Glaverbel 17 jaar geleden - maandag 4 september 2000

GLAVERBEL: goede halfjaarresultaten

Glasproducent Glaverbel (84 EUR) sloot het eerste halfjaar af met een winst per aandeel van 7,8 EUR, een verdubbeling t.o.v. de (erg zwakke) eerste helft van 99. Iets geflatteerde cijfers dus, die niettemin op een verbetering van de rentabiliteit wijzen. Deze mooie prestatie is vooral toe te schrijven aan de afdeling "bouw", waar zowel de verkochte volumes als de verkoopprijzen stegen. De winstdaling in de afdeling "auto" was evenwel een tegenvaller. Verklaring : hoewel de Europese automarkt in zijn geheel beter draaide, liep de verkoop van sommige modellen waarvan Glaverbel de ruiten levert niet goed. Bovendien laten de synergieën met het in 98 overgenomen PPG op zich wachten. De komende jaren moeten de geplande kostenverminderingen en de uitbreiding van de capaciteit (nieuwe productielijnen in Spanje en België) voor betere resultatenzorgen. We hebben onze ramingen voor 2000 en 2001 alvast opgetrokken : van 6,6 EUR per aandeel naar 10,5 EUR en van 7,3 EUR naar 11,9 EUR (exclusief uitzonderlijke resultaten). Voor één keer hebben de halfjaarresultaten van Glaverbel ons aangenaam verrast. Maar gezien de onvoorspelbaarheid van de glasprijzen blijven we sceptisch. Bovendien is het nog altijd niet zeker of de groep erin zal slagen om haar rentabiliteit fundamenteel op te krikken. Het aandeel is goedkoop, maar kopen zouden we niet doen. Houden mag.

GLAVERBEL (in EUR)

De groep heeft er moeite mee om de koers omhoog te krijgen. Niet kopen. Houden mag.

Deel dit artikel