Analyse
Distrigas 17 jaar geleden - maandag 25 september 2000

DISTRIGAS - Goede halfjaarresultaten

Distrigas (1 741 EUR) heeft voor de eerste helft van het jaar een 15 % hogere winst gepubliceerd. Wat we i.v.m. dit semester vooral moeten onthouden is de forse groei van de omzet (+ 53 %) die toe te schrijven is aan een verhoging (m.n. in het buitenland) van de verkochte volumes (+ 14 %) en aan de stijging van de verkoopprijzen (+ 40 % gemiddeld). Ondertussen is het proces van de liberalisering van de Europese gassector in gang gezet. In een eerste fase geldt ze, net als in de elektriciteitssector, enkel voor de grote industriële verbruikers. Volgens de directie van Distrigas moet de groep in staat zijn om haar marktaandeel (4 %) in de gasdistributie te behouden. Ze rekent daarbij vooral op groei in het buitenland want ze sluit niet uit dat ze op haar thuismarkt klanten zal verliezen. Wij van onze kant denken dat het risico van de liberalisering vooral schuilt in een daling van de verkoopprijzen (meer verkoop op korte termijn en minder lange termijncontracten tegen een vaste prijs), waardoor de winstmarges onder druk zouden komen. Een ander gevolg van de liberalisering zou een versnelde toenadering tussen Distrigas en Electrabel kunnen zijn. Het aandeel is correct gewaardeerd. We blijven voorzichtig. Houden, niet kopen.

DISTRIGAS (in EUR)

Ondanks de sterke omzetgroei in het eerste semester blijven wij voorzichtig. Houden, maar niet kopen.

Deel dit artikel