Analyse
Creyf's 17 jaar geleden - maandag 11 september 2000

CREYF'S - Halfjaarresultaten beter dan verwacht

Met een 56,9 % hogere omzet en 71,5 % meer winst heeft interimgroep Creyf's (29 EUR) een zeer goede eerste jaarhelft achter de rug. Overnames niet meegerekend, komen de cijfers op resp. 21,5 % en 51,6 %. Behalve van hogere winstmarges profiteerde de groep ook van een lagere aanslagvoet doordat het gewicht van de Belgische activiteiten verminderde tot 25 % van de groepsomzet (29 % in het eerste semester 99). In Nederland, de belangrijkste markt van Creyf's, blijkt de overname van Content dat zijn rentabiliteit verdubbelde sinds april 99 een voltreffer. In Frankrijk, goed voor 33 % van de omzet, deden de overnames van IPS en SPIA de activiteiten met 236 % toenemen. In het tweede semester zal de groep verder profiteren van de gunstige conjunctuur, al zal de groei wel wat vertragen en dichter bij het marktgemiddelde aanleunen. Voor heel 2000 mikken we nu op een winst per aandeel van 1,69 EUR, tegen 1,53 EUR voordien. Creyf's heeft in het eerste semester niet alleen qua omzetgroei beter gescoord dan de markt, ook de winstmarges verbeterden, en dat ondanks de niet aflatende concurrentie van de tenoren van de sector (Adecco, Randstad…) en de kosten i.v.m. de internationale expansie. De groep heeft overigens nog plannen in die richting : na de doorbraak op de Italiaanse markt zou ze nog voor het einde van het jaar haar positie in Spanje verstevigen en kantoren openen op een nieuwe markt in Europa. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

CREYF'S (in EUR)

De koers wordt positief beïnvloed door verstandige overnames en de goede conjunctuur in Europa. Koopwaardig.

Deel dit artikel