Analyse
Punch International 17 jaar geleden - maandag 28 augustus 2000

PUNCH INTERNATIONAL - halfjaarwinst minder dan verwacht, verlaging winstprognoses

Punch International (39,39 EUR), toeleverancier voor de elektronicasector, zag zijn omzet tijdens de eerste jaarhelft van 2000 verdubbelen (+ 40 % als we geen rekening houden met de overnames). Ook de winst explodeerde ten opzichte van het erg zwakke eerste semester van 99, maar bleef toch onder de verwachtingen. We twijfelen er dan ook aan of de groep erin zal slagen om de voor heel 2000 vooropgestelde winstdoelstelling te halen. Een aantal projecten liepen immers vertraging op (o.a. in de VS) of werden uitgesteld (Mexico) en in Frankrijk en België bleef de rendabiliteit onder de verwachtingen. Ondertussen werd ook bekend gemaakt dat de groep haar Hongaarse fabriek verkocht heeft voor een prijs die 4 keer zo hoog ligt als de oorspronkelijke investering een tweetal jaar geleden. De meerwaarde die de groep op de operatie realiseerde, schatten we op enkele euro per aandeel. De vrijgekomen middelen (de groep beschikt nu over een oorlogskas van zowat 40 miljoen euro) zullen geïnvesteerd worden in nieuwe expansieprojecten. Momenteel liggen er twee ter studie, een in Tsjechië en een in Slovakije. Voor heel 2000 verlagen we onze winstverwachtingen van 3,48 EUR naar 2,75 EUR per aandeel (zonder de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van de Hongaarse fabriek). Voor 2001 mikken we op 3,10 EUR (3,82 EUR voorheen). Het aandeel is correct gewaardeerd, maar kopen zouden we niet doen. Houden.

PUNCH (in EUR)

De koers die sinds maart 99 in een bijna ononderbroken glijvlucht zat, lijkt aan een herstel toe. Houden.

Deel dit artikel