Analyse
Interimdividend ABN-Amro: naar keuze in nieuwe aandelen of in baar geld 17 jaar geleden - dinsdag 22 augustus 2000

INTERIMDIVIDEND ABN-AMRO : NAAR KEUZE IN NIEUWE AANDELEN OF IN BAAR GELD

De Nederlandse bank ABN-AMRO keert nu al een tussentijds dividend uit over de eerste helft van het boekjaar 2000. U hebt daarbij de keuze tussen een dividend in baar geld of in de vorm van nieuwe aandelen. Die laatste mogelijkheid is fiscaal interessanter.

Cash …

Over de eerste zes maanden van 2000 betaalt ABN-AMRO vanaf 8 september eerstkomend een dividend uit van 0,4 euro per aandeel. Van dat bedrag gaat wel 25 % Nederlandse dividendbelasting af, evenals 25 % Belgische roerende voorheffing. Er bestaat weliswaar een mogelijkheid om de Nederlandse belasting te beperken tot 15 %, maar ook dan wordt het brutodividend eigenlijk bijna gehalveerd.

…of nieuwe aandelen

U kunt echt ook opteren voor een dividend in nieuwe aandelen. Op 5 september, na de sluiting van de beurs van Amsterdam, zal worden bekendgemaakt hoeveel aandelen u moet hebben om recht te hebben op één nieuw aandeel. Als het aantal aandelen in uw bezit niet precies overeenkomt met de hoeveelheid die u nodig hebt om nieuwe aandelen te verwerven, zult u kunnen bijbetalen in contanten. U moet uw keuze wel vóór 5 september bekendmaken, want na die datum hebt u enkel nog recht op een dividend in baar geld.

Kies voor nieuwe aandelen

Sinds een aantal maanden wordt ABN-AMRO geleid door een nieuwe directie die uitpakte met een veelbelovend reorganisatieplan, dat mooie perspectieven biedt. Het aandeel blijft dus koopwaardig zodat we u aanraden om voor een dividend in nieuwe aandelen te opteren. Bovendien ontsnapt u op die manier op een volkomen wettelijke manier zowel aan de Belgische voorheffing als aan de Nederlandse dividendbelasting. We raden u aan om vóór 5 september expliciet aan uw financiële tussenpersoon te melden dat u voor een dividend in aandelen kiest. Dan kan er geen enkele twijfel bestaan over uw keuze.

KOERS VAN HET AANDEEL ABN-AMRO
(in EUR)

De door het nieuwe management van ABN-AMRO voorgestelde reorganisatie van de groep biedt uitzicht op een mooie winstgroei. Het aandeel blijft volgens ons koopwaardig. Daarom mag u opteren voor een interimdividend in de vorm van nieuwe aandelen. .

Deel dit artikel