Analyse
Nog warrants Gevaert ? U mag ze verkopen ! 18 jaar geleden - maandag 10 juli 2000

NOG WARRANTS GEVAERT ? U MAG ZE VERKOPEN !

In de rubriek "Profiel" op p.12-13 zijn we positief over de aandelen Almanij en Gevaert. Mocht u nog warrants Gevaert hebben die u over ruim twee maanden recht geven om uw aandelen Gevaert te ruilen tegen aandelen Almanij, raden wij u evenwel aan die warrants te verkopen.

Even terug in de tijd

Medio 1997 voerden de beursgenoteerde groepen Almanij, Cobepa en Gevaert een nogal ingewikkelde herschikking van hun belangen door. Daarbij werd Gevaert opgesplitst en u kon uw aandelen Gevaert omruilen tegen aandelen Cobepa en tegen nieuwe aandelen Gevaert. Aan de nieuwe aandelen Gevaert hing ook een zogenaamde putwarrant vast, namelijk coupon nr. 1 Het gaat om een beursgenoteerd effect dat u het recht geeft om tussen 25 september en 9 oktober van dit jaar één aandeel Gevaert om te ruilen tegen één aandeel Almanij.

Ons advies

· In november 1999 (BW nr. 942) hebben wij u aangeraden om de warrants Gevaert te verkopen. De prijs ervan was toen immers fors gestegen als gevolg van het nakende faillissement van de Duitse bouwgroep Holzmann, waarvan werd gevreesd dat het ook een heel negatieve impact zou hebben voor Gevaert. Daardoor ontstond een aanzienlijk verschil tussen de koersen van Gevaert en Almanij en het recht om Gevaert te kunnen ruilen tegen Almanij werd aantrekkelijk, zodat de warrants duur waren.
· Mocht u de warrants toch nog hebben, dan moet u met het oog op de vraag wat u ermee zult doen de koersen van Gevaert en Almanij vergelijken. De jongste maanden noteerde Almanij iets hoger dan Gevaert. Als u louter naar die noteringen kijkt en als de verhoudingen tijdens de omruilperiode in september en oktober nog dezelfde zouden zijn, dan zou u er op het eerste gezicht goed aan doen de aandelen Gevaert om te ruilen tegen aandelen Almanij, want de waarde daarvan ligt iets hoger.
· U moet de zaken echter op lange termijn bekijken. De winstvooruitzichten van Gevaerts belangrijkste participatie, Agfa-Gevaert, zijn zeer goed. De koers van dat aandeel is de jongste tijd behoorlijk gestegen en dat zou zich volgens ons ook kunnen vertalen in een sterke koersstijging van het aandeel Gevaert. In dat scenario betekent dat meteen dat de waarde van de putwarrant voort zal afkalven en dat dit effect zelfs helemaal waardeloos kan worden.
· Wij raden u dan ook aan uw aandelen Gevaert te houden en uw warrants te verkopen op de beurs. Vorige vrijdag noteerden ze tegen een koers van 0,84 euro (33,88 frank). Let op ! Met zo'n verkoop gaan ook kosten gepaard. Ze bedragen bij de meeste banken rond de 1 % van het transactiebedrag, plus een vaste kost van rond de 200 frank. Vergeet niet dat u alleszins iets moet doen met de warrants, want op 10 oktober wordt hun notering geschrapt en worden ze waardeloos.

Deel dit artikel