Analyse
CMB 18 jaar geleden - maandag 24 juli 2000

CMB - Halfjaarresultaten. Speculanten: verkopen

Met een halfjaarwinst die 6,5 keer die van het eerste semester 99 bedraagt, doet CMB (60 EUR; 2 420 BEF) nog iets beter dan in mei voorspeld werd. Dochter Bocimar (vervoer van droge bulk) profiteerde volop van het herstel van de maritieme conjunctuur en van de stijging van de vrachtprijzen (+82%). De beslissing van augustus 99 om de vloot voor 12 maanden te verdubbelen was duidelijk een voltreffer : Bocimar genereerde meer dan de helft van de groepswinst. Na een moeilijk eerste kwartaal deed de beslissing van de Opec van einde maart om de olieproductie op te voeren ook voor dochter Euronav (petroleumtransport) betere tijden aanbreken. Bovendien is haar moderne vloot erg in trek na het drama met de Erika. Bij Exmar (transport van aardgas), voor wie 99 een uitstekend jaar was, bleef de winst op peil. Dat was ook het geval bij Naviga (verzekeringen). De resultaten van Hessenatie (havenactiviteiten) vielen tegen wegens nieuwe aanpassingswerken in Zeebrugge en capaciteitsproblemen. We trekken onze winstverwachtingen voor dit jaar van 7,1 naar 8,8 EUR per aandeel op. Als u bent ingegaan op onze speculatieve aankooptip van begin maart, dan hebt u voor het ogenblik zo'n 38 % winst. Nu de fusie Hessenatie / Noord Natie officieel is, valt er o.i. niet veel meer te verwachten, te meer daar de vloot van Bocimar binnenkort gehalveerd wordt en die situatie niet kan recht gezet worden tegen dezelfde gunstige voorwaarden van augustus 99. Verkoop rond 65 EUR. Het aandeel is nog altijd zeer goedkoop, maar de erg cyclische en weinig rendabele activiteiten en vooral het feit dat de resultaten in sterke mate afhangen van onvoorspelbare factoren zoals de verkoop van schepen maken het weinig aantrekkelijk. Langetermijnbeleggers mogen CMB in portefeuille houden, maar kopen zouden we niet doen.

CMB (in EUR)

CMB heeft een goed eerste semester achter de rug dankzij het herstel van dochter Bocimar. Houden.

Deel dit artikel