Analyse
Beursnotering Vivendi environnement 18 jaar geleden - maandag 3 juli 2000

BEURSNOTERING VIVENDI ENVIRONNEMENT

Nu het Franse Vivendi samengaat met Canal Plus en Seagram, zal de milieuafdeling van de groep vroeger dan voorzien onder de naam Vivendi Environnement een aparte beursnotering krijgen op de beurs van Parijs. U mag intekenen om te speculeren op een snelle koersstijging.

Vivendi Universal en Vivendi Environnement

De Franse groep Vivendi heeft aangekondigd dat ze samen met Canal Plus de Canadese dranken- en amusementsgroep Seagram overneemt. De nieuwe groep zal Vivendi Universal heten en zal zich toespitsen op telecom, media en internet. De milieuactiviteiten van de groep worden daarvan losgekoppeld en krijgen onder de naam Vivendi Environnement (VE) een aparte notering op de beurs.

Activiteiten

VE specialiseert zich voornamelijk in water- en afvalbehandeling, twee sectoren die in volle bloei zijn. Het zijn ook behoorlijk transparante activiteiten, wat betekent dat het mogelijk is om met een zekere nauwkeurigheid de resultaten te voorspellen. Anderzijds heeft VE ook te kampen met twee problemen. Enerzijds heeft deze divisie behoorlijk wat schulden, zodat het zeer moeilijk is om nog overnames te doen, behalve als men die financiert met aandelen van het moederbedrijf. Anderzijds lijkt de liberalisering van de watermarkt in de Verenigde Staten op een dood punt aanbeland en dat was precies één van de groeipolen waar VE op mikte.

Concreet

· In afwachting van de publicatie van het definitieve prospectus en de goedkeuring daarvan door de Franse beursautoriteiten hebben we een aantal elementen die voor u van belang zijn uit het voorlopige prospectus gelicht.
· De intekenperiode waarop u op de aandelen van VE kunt intekenen loopt nog tot 10 juli.
· Voor de aandelen VE is een prijsvork vastgelegd tussen de 36 en de 41 euro. De definitieve prijs wordt op 11 juli bekendgemaakt, en dat is ook de eerste dag van de notering op de beurs van Parijs.
· Als u al aandelen Vivendi hebt, kunt u intekenen via een intekenformulier dat u moet aanvragen bij de financiële tussenpersoon bij wie uw aandelen Vivendi op een effectenrekening staan. Op dat intekenformulier moet u melden dat u een zogenaamd V-order doorgeeft. U mag maximum voor een bedrag van 3 000 euro intekenen. In principe worden de V-orders integraal uitgevoerd.
· Het heeft geen zin nu nog aandelen Vivendi te kopen om op de nieuwe aandelen VE te kunnen intekenen, want u moest uw aandelen Vivendi op 23 juni in uw bezit hebben.
· Als u nog geen aandelen Vivendi hebt, kunt u als fysieke persoon in principe enkel intekenen op de nieuwe aandelen VE als u over een rekening beschikt bij een financiële instelling in Frankrijk die gemachtigd is om beursorders door te voeren.


Ons advies

Gezien de voorgestelde prijsvork lager ligt dan wat de analisten hadden vooropgesteld lijkt het ons interessant om uit speculatief oogpunt in te tekenen op het aandeel Vivendi Environnement en zo te mikken op een koersstijging op korte termijn. Ook als u nog geen aandeelhouder bent van Vivendi mag u proberen in te tekenen, maar zoals gezegd, moet u daarvoor normaal wel een rekening openen in Frankrijk.

Welk Vivendi in onze tabellen ?

Zolang de notering van Vivendi Environnement er nog niet is, vindt u in onze tabellen uiteraard het oude Vivendi terug, dat ook nog geen rekening houdt met de integratie van Canal Plus en Seagram. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte als zich op dit vlak wijzigingen voordoen.

KOERS VAN HET AANDEEL VIVENDI
(in EUR)

Deze koersgrafiek houdt nog rekening met alle activiteiten van Vivendi, zowel in communicatie als in milieu. Straks worden de milieuactiviteiten enkel nog weerspiegeld door de koers van het aandeel Vivendi Environnement.

Deel dit artikel