Analyse
Belgolaise: ingaan op het bod of niet? 17 jaar geleden - maandag 24 juli 2000

BELGOLAISE : INGAAN OP HET BOD OF NIET ?

Twee weken gelden meldden we u dat Fortis Bank haar openbaar bod tot aankoop (OBA) op de aandelen Belgolaise had verhoogd tot 200 euro per aandeel. We raadden u toen aan om niet dadelijk in te gaan op het bod, dat nog loopt tot en met 4 augustus. We blijven bij onze mening.

De geboden prijs is te laag

Zoals we al herhaaldelijk aanstipten, vinden wij het bod van Fortis op Belgolaise te laag. Ons analysemodel geeft aan dat het aandeel Belgolaise pas het etiket "correct gewaardeerd" kan krijgen vanaf een prijs van minstens 210 euro en dat een prijs van 280 à 290 euro nog beter de juiste waarde van het aandeel weerspiegelt. Dat Fortis al 60,5 % van Belgolaise in handen heeft, grijpt de groep aan om voor de andere aandelen een prijs te bieden die eigenlijk te laag ligt. Hoewel dat uiteraard nergens expliciet wordt gezegd lijkt het erop dat Fortis erop rekent dat de aandeelhouders niet anders zullen kunnen dan op het bod in te gaan.

Wat nu ?

Wat er nu gaat gebeuren met Belgolaise blijft voor iedereen koffiedik kijken. Vast staat alleen dat Fortis, als de groep na het bod minstens 90 % van de aandelen Belgolaise in handen heeft, wettelijk verplicht is om het bod te heropenen. Als Fortis minder dan 90 % van Belgolaise heeft, geldt die verplichting niet. In dat geval bestaan er verschillende mogelijkheden. Zo zou Fortis eventueel opnieuw een hogere prijs kunnen bieden. Maar dat is lang niet zeker. De kans bestaat ook dat Fortis dan niets meer doet, en in dat geval is het mogelijk dat het aandeel Belgolaise nog moeilijk verhandelbaar is op de beurs, wat tot forse koersschommelingen kan leiden. Als Fortis dan bijvoorbeeld aandelen Belgolaise op de beurs zou kopen, zou de koers wel fors kunnen stijgen.

Ons advies

· Als u er absoluut zeker van wilt zijn dat u niet met effecten opgezadeld raakt die nog moeilijk verhandelbaar zijn, dan kunt u beter ingaan op het bod van Fortis en uw aandelen Belgolaise binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap.
· Toch zouden wij ervoor opteren om enig risico te nemen en niet in te gaan op het bod van Fortis. Hoe minder aandelen Fortis immers verzamelt, hoe groter ons de kans lijkt dat de groep nog eens een extra inspanning levert en haar bod zal verhogen. Als Fortis toch meer dan 90 % van de aandelen in handen zou hebben - dat zullen we begin augustus weten - dan zult u bij de heropening van het bod niet anders kunnen dan uw aandelen Belgolaise toch binnen te brengen. Een bedankje voor het "genereuze" aanbod, is evenwel zeker niet nodig.

KOERS VAN HET AANDEEL BELGOLAISE
(in euro)

Niet ingaan op het bod van Fortis houdt een bepaald risico in, maar toch raden wij u aan uw aandelen Belgolaise te houden. Hoe minder aandelen Fortis na het OBA in bezit heeft, hoe groter de kans volgens ons is dat de groep er weer een hogere prijs voor biedt.

Deel dit artikel