Analyse
Aandelen Audiofina : dividendbetaling en naamverandering 17 jaar geleden - maandag 31 juli 2000

AANDELEN AUDIOFINA : DIVIDENDBETALING EN NAAMVERANDERING

Zoals eerder gemeld, zijn de mediagroepen Audiofina, CLT-UFA en Pearson Television samengesmolten. Ze vormen voortaan de RTL Group. De aandelen daarvan noteren sinds 26 juli zowel in Brussel en Luxemburg als in Londen.

Tussentijds dividend…

· Als u aandelen Audiofina hebt, dan hebt u over de eerste periode van 2000 recht op een tussentijds brutodividend van 0,45 euro Als u dat dividend bij een in België gevestigde bank int, blijft daar na da afhouding van de Belgische en Luxemburgse voorheffing - telkens 25 % - netto 0,25 euro (10,08 frank) van over. Int u het dividend bij een Luxemburgse bank, dan wordt de Belgische voorheffing aan de bron niet afgehouden, maar u bent wel verplicht die dividendinkomst te melden in uw belastingaangifte.
· Als uw aandelen Audiofina op een effectenrekening staan, moet u niets doen. Normaal brengt uw tussenpersoon alles in orde. Controleer wel even of hij effectief uw dividend op uw rekening heeft gestort.
· Als u de aandelen Audiofina materieel in uw bezit hebt, dan moet u coupon nr. 6 gebruiken voor het innen van het tussentijdse dividend.

…en later nog een afstempeling

Hoewel Audiofina officieel van naam veranderd is in RTL Group, blijven de aandelen Audiofina die u materieel in bezit hebt vooralsnog die naam behouden. Pas in een later stadium zult u er een stempel met de nieuwe naam moeten laten opzetten. RTL Group zal nog meedelen wanneer dat moet gebeuren.

KOERS VAN HET AANDEEL RTL GROUP
(in euro)

 

De hype rond media- en internetaandelen zorgde dit jaar ook voor een koersexplosie bij Audiofina. Voortaan noteert het aandeel onder de naam RTL Group. Als u aandelen Audiofina materieel in bezit hebt, mag u ze gewoon bijhouden. Later zult u er een stempel op moeten laten aanbrengen

Deel dit artikel