Analyse
Nog geld voor coupons Creyf's 17 jaar geleden - maandag 26 juni 2000

NOG GELD VOOR COUPONS CREYF'S

Als u aandelen Creyf's hebt, dan kon u enkele weken geleden kiezen om het dividend ofwel in baar geld te innen, ofwel in de vorm van nieuwe aandelen. In dat laatste geval moest u coupons nr. 3 binnenbrengen bij uw financiële tussenpersoon. Als u dat om één of andere reden niet gedaan hebt, of als u nog coupons nr. 3 op overschot had, dan kunt u er nu toch nog iets voor krijgen. Elke coupon nr. 3 levert netto 0,09296 euro (3,75 frank) op. Als u tegelijk ook coupons nr. 3 van VV-strips Creyf's binnenbrengt, dan moet u netto 0,105355 euro (4,25 frank) ontvangen. Let op ! Vraag eerst aan uw financiële tussenpersoon of hij voor die uitbetaling kosten aanrekent. Als dat het geval is, dan gaat u best naar een kantoor van Fortis Bank. Die bank is immers aangeduid als loketbank en voert de operatie gratis uit.

Deel dit artikel