Analyse
Microsoft 17 jaar geleden - dinsdag 13 juni 2000

MICROSOFT - Uitspraak

In de rechtszaak tussen de Amerikaanse softwarereus Microsoft (66,88 USD; 2 829 BEF) enerzijds en het Amerikaanse ministerie van Justitie en enkele staten anderzijds is het vonnis gevallen : schuldig aan misbruik van zijn monopoliepositie moet Microsoft o.m. voor tenminste 10 jaar in twee gesplitst worden. Zoals voorzien gaat de onderneming in beroep, waardoor de operatie verschillende maanden kan uitgesteld worden. Al is er een kans dat Microsoft het alsnog haalt, toch heeft de zaak de groep al heel wat nadeel berokkend. Eerst en vooral bemoeilijkt ze de overgang van pc naar internet. Voorts kan ze een massale uittocht van een aantal belangrijke personeelsleden tot gevolg hebben. En ten slotte werpt ze een smet op het blazoen van Microsoft, niet alleen in de ogen van de klanten maar ook van de concurrenten die zich sinds de opkomst van het internet al heel wat geruster voelen. Indien de opsplitsing daadwerkelijk doorgevoerd wordt, betekent dat een zware slag voor de groep uit Seattle die volgens ons haar kracht juist haalt uit de integratie van haar producten. De concurrenten van Microsoft wrijven zich in de handen. De juridische problemen steken immers spaken in de strategie van de groep. Gezien de reeds vastgestelde en de mogelijke negatieve gevolgen, blijven we ook na de recente koersinzinking afzijdig. Niet kopen.

Deel dit artikel