Analyse
Openbaar bod van Lafarge op Blue Circle mislukt 18 jaar geleden - maandag 8 mei 2000

OPENBAAR BOD VAN LAFARGE OP BLUE CIRCLE MISLUKT

De Franse cementgroep Lafarge lanceerde in februari 2000 een openbaar bod tot aankoop (OBA) op de aandelen van zijn Britse concurrent Blue Circle. Lafarge was bereid de aandelen Blue Circle te kopen tegen 420 pence per stuk en verhoogde later dat bod tot 450 pence. Een beetje tegen de verwachtingen in, gingen de aandeelhouders van Blue Circle daar niet op in. Dat betekent nochtans niet dat u daar als aandeelhouder van Lafarge rouwig om moet zijn.

Lafarge denkt aan de aandeelhouders…

Dat Lafarge niet een tweede keer zijn bod verhoogde, betekent dat het management van het Franse bedrijf niet bereid is om om het even welke prijs te betalen voor een overname en dat het bij een acquisitie de waardecreatie voor de aandeelhouders centraal stelt.

…en betaalt hun obligaties terug

Om het bod op Blue Circle te financieren had Lafarge ook speciale obligaties uitgegeven. Het ging om de zogenaamde "Oranes". Dat letterwoord staat voor "obligations à option de remboursement en actions ou en numéraire". Als u dergelijke obligaties hebt, dan zal Lafarge ze, omdat het bod op Blue Circle mislukt is, op 20 maart 2001 terugbetalen tegen een prijs van 74 euro plus een intrest van 5,5 % "pro rata temporis" voor de periode dat u ze in uw bezit had. De bons die aan deze obligaties gehecht zijn en die u het recht geven om tot 20 maart 2001 een aandeel Lafarge te kopen tegen de vaste prijs van 74 euro mag u nog een tijdje bijhouden, aangezien we verwachten dat de koers van het aandeel de komende maanden kan stijgen.

Perspectieven komen niet in het gedrang

Dat Lafarge er onverwacht niet in geslaagd is Blue Circle over te nemen, zal een negatieve impact hebben op het resultaat over 2000. We verlagen voor dit jaar dan ook onze winstverwachting per aandeel van 7,9 euro tot 7,5 euro. Toch blijven we erop vertrouwen dat de groep, omwille van de gevolgde strategie, in de toekomst uitzicht krijgt op een mooie winstgroei. Het aandeel blijft koopwaardig.

KOERS VAN HET AANDEEL LAFARGE
(in euro, sinds februari 2000)

De meeste beleggers gingen ervan uit dat het bod van Lafarge op Blue Circle zou lukken en de koers van het aandeel liep daarop vooruit. De mislukking van het bod zet het aandeel nu onder druk. Het blijft interessant voor de lange termijn.

Deel dit artikel