Analyse
Laatste kans om materiële aandelen Deutsche Bank binnen te brengen 18 jaar geleden - maandag 22 mei 2000

LAATSTE KANS OM MATERIELE AANDELEN DEUTSCHE BANK BINNEN TE BRENGEN

Vorig jaar besliste Deutsche Bank in navolging van een aantal andere bedrijven om zijn aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam. Indien u nog aandelen Deutsche Bank materieel in uw bezit hebt, krijgt u nu tot 14 augustus een laatste kans om ze binnen te brengen.

Wat moet u doen ?

· Als uw aandelen Deutsche Bank al op een effectenrekening staan, moet u niets doen.
· Als u nog aandelen Deutsche Bank materieel in handen hebt, moet u ze binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. De coupons nr. 67 tot 70 moeten er aan vast gehecht zijn. Als u merkt dat ook coupon nr. 66 er nog aan vast hangt, betekent dit dat u met die coupon het dividend over het boekjaar 1999 kunt innen. In ruil voor het binnenbrengen van die aandelen aan toonder, verwerft u een zelfde aantal nominatieve aandelen Deutsche Bank die u op een effectenrekening moet plaatsen. De kosten van zo'n effectenrekening verschillen van bank tot bank, maar bedragen meestal 300 frank per jaar plus 0,20 of 0,35 % van de waarde van de effecten. U kunt uw aandelen nog gratis binnenbrengen tot 14 augustus. Vergeet dit niet te doen.

Deel dit artikel