Analyse
AvH/CFE 18 jaar geleden - maandag 15 mei 2000

AVH / CFE - Beslissing in zake DEME - duur betaalde aandelen

Overeenkomstig de geruchten gaat de holding Ackermans & van Haaren (AvH; 27,74 EUR; 1 119 BEF) haar voorkooprecht uitoefenen en de 18 %-participatie in baggergroep DEME van Decloedt overkopen. De helft van die aandelen wordt daarna overgenomen door CFE (204 EUR; 8 229 BEF), zodat AvH en CFE op het einde van de rit elk 48,5 % van het kapitaal van DEME zullen bezitten. De resterende 3 % zit bij de GIMV. Volgens ons heeft AvH zijn voorkooprecht enkel uitgeoefend om te vermijden dat er een concurrent een vinger in de pap kreeg (de Nederlandse baggeraar Boskalis had een bod gedaan op de DEME-aandelen van Decloedt) en is de prijs die de holding daarvoor moest neertellen erg hoog. En al beschikken zowel AvH als CFE over de nodige middelen om de operatie te financieren, een positieve impact op hun resultaten valt niet te verwachten. Alleen een beursintroductie van DEME kan de operatie op termijn financieel aantrekkelijk maken. CFE zal hier zeker niet weigerachtig tegenover staan, aangezien haar participatie in DEME op basis van de transactie 413 EUR per aandeel waard zou zijn. Ook al staan er DEME enkele uitzonderlijke jaren te wachten dankzij de talrijke projecten in Zuidoost-Azië, het feit dat een toenadering tussen de Nederlandse baggergroepen Boskalis en HBG opnieuw mogelijk is, werpt een schaduw over de toekomst. DEME zou dan immers te maken krijgen met een concurrent met een twee keer zo groot marktaandeel en gezien de reeds hoge concentratie van de baggersector zou het vinden van een partner geen sinecure zijn, terwijl de omvang juist een kapitale factor is (schaalvoordelen). AvH is correct gewaardeerd en CFE is goedkoop, maar gezien de onzekerheid omtrent DEME en omtrent de koers waartegen een eventuele beursintroductie zou gebeuren, zijn we van geen van beide aandelen koper. Houden.

AVH / CFE (in EUR)

AvH (vet, linkerschaal) en CFE betalen een hoge prijs om Boskalis te beletten in het kapitaal van DEME te stappen.

Deel dit artikel