Analyse
ABN Amro: keuze bij dividenduitkering 17 jaar geleden - maandag 15 mei 2000

ABN AMRO : KEUZE BIJ DIVIDENDUITKERING

De Nederlandse bank ABN Amro biedt haar aandeelhouders de keuze : een dividend in cash of in de vorm van nieuwe aandelen. Die tweede mogelijkheid is fiscaal de voordeligste.

Hoeveel dividend ?

Voor 1999 kent ABN Amro een dividend toe van 0,8 EUR. Aangezien de groep in september 1999 reeds een tussentijds dividend had toegekend van 0,3 EUR, hebt u nu recht op 0,5 EUR voor elk aandeel dat u van ABN Amro bezit.

Twee mogelijkheden

Net als elk jaar hebt u bij ABN Amro de keuze voor het dividend : cash of nieuwe aandelen. Als u voor de tweede mogelijkheid kiest, moet u dat laten weten tegen uiterlijk 24 mei 2000 aan Fortis Bank, BBL, KBC of ABN Amro België, de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening van dat aandeel. Bent u cliënt bij een andere bank ? Geef ook dan zo vlug mogelijk uw keuze op, zodat uw tussenpersoon de informatie nog vóór de limietdatum kan doorspelen. Na 24 mei wordt het dividend automatisch cash uitgekeerd, en wel op 29 mei.

Kies voor nieuwe aandelen

· Als u het dividend in cash wilt, zult u van het brutobedrag 25 % Nederlandse belasting zien afgaan én 25 % Belgische roerende voorheffing. Zo zult u van 0,5 EUR bruto slechts 0,28 EUR netto overhouden per aandeel.
· Als u kiest voor een het dividend in de vorm van nieuwe aandelen, zal uw bank ervoor zorgen dat de coupons op uw effectenrekening worden omgezet in nieuwe aandelen die vanaf 2000 dividendgerechtigd zijn.
Die formule is fiscaal voordeliger : zo vermijdt u zowel de Nederlandse belasting als de Belgische roerende voorheffing. Geef uw keuze daarom tijdig te kennen als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken. Het aantal coupons vereist voor één nieuw aandeel zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van ABN Amro op 24 mei. Afgaand op de huidige koers zult u wellicht zo'n 47 coupons nodig hebben.

Deel dit artikel