Analyse
Electrabel 18 jaar geleden - maandag 17 april 2000

ELECTRABEL: versnelde liberalisering

Electrabel (294,90 EUR; 11 896 BEF) zal normaal gezien niet lijden onder de snellere liberalisering van de Belgische elektriciteitssector. Enerzijds kan de groep haar productiviteit nog opvoeren, zowel in de productie als in de distributie. Anderzijds liggen haar productiekosten vrij laag dankzij het grote aandeel van de kernenergie (55 %), met bijna volledig afgeschreven centrales. Op Europees niveau is Electrabel dan ook een van de sterkste spelers. Concreet gezien heeft de regering beslist om de liberalisering die momenteel van toepassing is voor wie meer dan 100 GWh verbruikt, vanaf 1/07/00 toe te passen voor verbruikers van meer dan 20 GWh en ze vanaf 31/12/02 uit te breiden tot verbruikers van meer dan 10 GWh. Dat komt neer op ± 45% van de markt, tegen 33 % nu. Vooruitlopend op die maatregelen gaat Electrabel de liberalisering vanaf 1 mei 2000 reeds toepassen voor verbruikers van meer dan 40 GWh, d.i. ongeveer 38 % van de markt. Voor de KMO's en de particulieren zullen de prijzen tegen 30/6/02 stapsgewijs naar het Europese gemiddelde teruggebracht worden, wat neerkomt op een daling van 10 à 15 %. Wat de tarieven voor het transport betreft, blijven er vraagtekens. Electrabel is eigenaar van het elektriciteitsnet via haar participatie van 91,5 % in CPTE. De staatssecretaris voor energie, O. Deleuze, zal pas eind april voor twee jaar een onafhankelijke beheerder voor het transportnet benoemen en pas dan zal die de transitprijzen kunnen vastleggen, die dan nog door de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas moeten goedgekeurd worden. Maar we blijven vertrouwen. De groep beschikt over de nodige troeven om tussen dit en 2005 haar marktaandeel in Europa van 5 % (het Nederlandse Epon inbegrepen) naar 10 % op te voeren : deelname aan diverse energiebeurzen en beursprojecten, haar aardgasactiviteiten via Distrigas, haar knowhow inzake moderne productietechnieken (STEG-turbines, warmkrachtkoppeling…). Voor het lopende boekjaar ramen we de winst op 14,73 EUR per aandeel. Electrabel is correct gewaardeerd, maar het aandeel noteert in vergelijking met dat van andere elektriciteitsmaatschappijen vrij hoog. We blijven dan ook voorzichtig, te meer daar het dividend in de toekomst waarschijnlijk niet zo'n hoog rendement zal blijven opleveren noch zo regelmatig zal blijven groeien als in het verleden. De internationale expansie vergt immers zware investeringen in een markt waar er noch over de volumes noch over de prijzen zekerheid is. Houden.

ELECTRABEL

Via het verhogen van de productiviteit moet de groep de snellere liberalisering kunnen opvangen. Houden.

Deel dit artikel