Analyse
Resilux 18 jaar geleden - maandag 27 maart 2000

RESILUX - Resultaten 1e zes maanden 99/2000 ontgoochelen

Resilux (113 EUR; 4 558 BEF), gespecialiseerd in PET-voorvormen voor flessen, verkocht tijdens het eerste semester van het boekjaar 1999/2000 (dat uitzonderlijk 18 maanden telt en van 1/7/99 tot 31/12/2000 loopt) 43 % meer preformen dan in dezelfde periode van 98. De groei werd gerealiseerd dankzij een uitbreiding van het gamma, een ruimere geografische spreiding en een groter aantal klanten. Lagere afschrijvingslasten, een goede kostenbeheersing en een verdere optimalisatie van de productiecapaciteit zorgden ervoor dat de winst bijna verviervoudigde. Tegen eind 2000 wil Resilux 48 productielijnen (inclusief het overgenomen Zwitserse Altoplast-Claropac dat reeds dit jaar aanzienlijk tot de winst zal bijdragen) in bedrijf hebben (tegenover 21 op 30/6/99). Voorts wordt gemikt op een verdere geografische spreiding van de verkoop (Midden- en Verre Oosten, Zuid-Amerika, Zwitserland en Duitsland…) en op een verdere uitbreiding van het gamma (o.a. dankzij Altoplast-Claropac). Aangezien de resultaten voor de eerste zes maanden onder onze verwachtingen lagen (o.m. door verkoop van kleinere preformen met lagere toegevoegde waarde), verlagen we onze winstraming voor het lopende boekjaar 99/00 van 1,85 naar 1,2 EUR per aandeel (cijfers herrekend naar 12 maanden). Voor 2001 mikken we nu op 1,75 EUR per aandeel. De vooruitzichten blijven goed, maar het aandeel is erg duur. Niet kopen.

Deel dit artikel