Analyse
Glaverbel 18 jaar geleden - maandag 6 maart 2000

GLAVERBEL: Resultaten 99 teleurstellend

Vlakglasproducent Glaverbel (73 EUR; 2945 BEF) is vorig jaar sterk onder onze verwachtingen gebleven. Uitzonderlijk elementen (o.m. provisies voor herstructureringen) inbegrepen daalde de winst per aandeel met 40 % tot 3,55 EUR. Als we geen rekening houden met de uitzonderlijke resultaten komt de winst per aandeel op 5,75 EUR (- 10 %). De groep was eens te meer het slachtoffer van de lage glasprijzen en van het moeilijke klimaat in de bouwsector (vooral eerste semester). Voor dit jaar verwachten we opnieuw winstgroei, al hebben we onze verwachtingen fors teruggeschroefd. We tippen nu op een winst per aandeel (vóór uitzonderlijke resultaten) van 6,6 EUR (7,5 EUR voordien). Enerzijds zal Glaverbel de vruchten beginnen plukken van de gedane investeringen (overname in 98 van PPG Europe, specialisering van de fabrieken, moderniseringen…). Anderzijds verwachten we weinig beterschap op het niveau van de prijzen van vlakglas (verhoging productiecapaciteit, forse druk van de autoconstructeurs uit). De resultaten 99 brachten eens te meer teleurstelling. De komende jaren zal de rentabiliteit wel verbeteren, maar de druk op de glasprijzen zal een echte doorbraak verhinderen. Het aandeel is goedkoop, maar we zouden het niet kopen. Wie het heeft, houdt het best bij.

Deel dit artikel